De Wereld Die We Kiezen - RadioSpi3

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

proje(c)t
In het kader van het project 'De Wereld die We Kiezen' heeft Radio SPI gedacht aan een sympathieke maar vooral toegankelijke manier om mensen, die het spirituele hart op de juiste plaats hebben, éénmaal per jaar bijeen te brengen rond het tijdstip van de zomerzonnewende.
En het is niet alleen ludiek en sympathiek, maar het heeft ook een diepere betekenis. Dit jaar in zijn meest simpele en onthechte vorm: samen één in de natuur. Men zegge het voort !!
Project: Zonnewendebijeenkomst: STILLE MEDITATIE

Datum: zondag 24 juni 2018: 15u-16u

Plaats: Publieke park gelegen aan de oude abdij van Kortenberg (naast vijver)

Wegbeschrijving: (zie kaarten hieronder)
- trein (station Kortenberg) + te voet: Stationstraat - Leuvensesteenweg oversteken - Kiewitstraat - oude abdij park
- auto: naar parking voetbalclub Sporting Kortenberg + te voet
1. via Leuvense Steenweg naar Kiewitstraat - links afslaan in Wijngaardstraat (richting: parking Sporting Kortenberg, GC Colomba, sporthal, containerparkt) + te voet naar park (zie kaart)
2. afrit Sterrebeek (autostrade Brussel-Leuven) - Sterrebeeksesteenweg -Achterenbergstraat - Vogelenzangstraat - rechts afslaan in Wijngaardstraat (richting parking Sporting Kortenberg, GC Colomba, sporthal, containerparkt) + te voet naar park (zie kaart)

Praktisch: Neem plooistoeltje (te verkiezen) of kussentje of dekentje mee (wie 1u in yogastand kan zitten) (+ paraplu?/parasol?)

MEDITATIE: aandacht op het ajnacentrum tussen wenkbrauwen (denk OM)
Bij aanvang: MANTRAM: De grote Aanroep: download hier

De Grote Aanroep

Vanuit het punt van Licht in het Denken van God
Strome licht in het denken van de mensen.
Dat Licht op aarde nederdale.

Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God
Strome Liefde in de harten van de mensen.
Moge Christus* tot de aarde wederkeren.

Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt
Richte doel de kleine wil der mensen –
Het doel dat de Meesters kennen en dienen.

Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht
En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft.

Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op aarde herstellen.

Meditatiebijeenkomst bevindt zich achter gebouw
Ingang naar meditatiebijeenkomst in park oude abdij bevindt zich links  van Sporting Kortenberg voetbalstadion
Ingang naar park oude abdij links  van Sporting Kortenberg voetbalstadion gezien van straatkant (2)
Zicht op Sporting Kortenberg voetbalstadion - parking bevindt zich rechts van het stadion - de ingang van het park links
Doel en opzet:

De terugkeer van de Meesters van Wijsheid van onze Geestelijke Hiërarchie en Maitreya, de Christus en wereldleraar voor het Watermantijdperk, gebeurt onder bepaalde wetmatigheden. Maar STEEDS met respect voor de vrije wil van de mensheid. Maitreya en de Meesters moeten namelijk worden uitgenodigd door de verenigde mensheid. Dat had decennia geleden gekund door de media, maar onbegrijpelijkerwijze hebben die de vele kansen laten voorbijgaan.
Dit aanroepen gebeurde in het verleden onbewust vanuit de mensheid zelf die hun smeekbeden richtten met hun denken en vanuit het hart en op die manier de hulp inriepen omwille van voortdurend lijden.
Dat gebeurt nog steeds onbewust door het grootste deel van de mensheid maar iets bewuster vandaag door een minderheid vanuit mensen en groepen die op de hoogte zijn van het bestaan van de Meesters van Wijsheid, alhoewel die niet door al die groepen op dezelfde manier worden benoemd.

De zomerzonnewende 21/6 is na de drie volle maansfeesten van april (Wederopstanding), mei (Wesak-Boeddhafeest) en juni (Christus-mensheid-feest) het punt dat de aanroepende energieën en zaadgedachten uit de eerste jaarhelft zich in de tweede jaarhelft zich mogelijk willen beginnen concretiseren.

Een gelegenheid om de krachten te bundelen en los van eigenbelang en verschilen in overtuigingen eens een collectieve aanroep te formuleren.

Er staat geen organisatie achter dit initiatief; het mag  aan geen organisatie of vereniging toebehoren; het is iets wat we samen doen... en iedereen is zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het welslagen, met andere woorden wie veel contacten heeft kan veel mensen zelf uitnodigen.

We beginnen dit jaar met één centrale lokatie, maar wie zelf plaatselijk iets wil organiseren, geen probleem ! Belangrijk is dat er tegelijkertijd een voldoende aantal mensen in groep(en) de aanroep richten. (zie verder ook wereldaanroepdag op 9 juni door Arcane School)


Vragen/suggesties? Wil je deelnemen? Zelf iets organiseren in groep?
Laat het ons weten via deze mail
'De wereld die we kiezen/
Maitreya's vrienden'

PETITIE

Maitreya heeft je hulp nodig
... ieders hulp

Dit heeft geen commercieel doel.
Wij zijn geen organisatie,
geen filosofische groep
geen ideologie
geen nieuwe godsdienst

Gewoon mensen die achter het idee staan
dat de media
de geschiedenisbepalende informatie
over de terugkeer van de Meesters
en de aanwezigheid van een wereldleraar
Maitreya
serieus nemen
en dat onze politici zich inspannen
de structurele veranderingen mogelijk te maken
die onze maatrschappij helpen
naar een duurzaam
en mens(ziel)vriendelijk leven

Dit lijkt wat irreëel, naïef, utopisch en idealistisch.
Het is zeker simpel en wat ludiek
Maar veelbetekender dan het lijkt

Hoe meer individuen deze petitie onderschrijven
Hoe meer druk we op de politici en de media kunnen uitoefenen

Laten we eerlijk zijn: de 'likes' via facebook zijn mooi
Radio SPI anoniem beluisteren en de websites en boeken bestuderen:
prima!
Maar media en politici zijn gevoelig aan representatieve cijfers.
Laat je stem horen en geef je stem en naam als bij een verkiezing
Maak daadwerkelijk de terugkeer bekend

Dat is wat pas echt de verandering vooruithelpt

Met dank vanwege de planeet

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu