Contact - RadioSpi

Duiding over actuele politieke, sociale, ecologische en economische actualiteit in relatie tot de terugkeer van de Meesters van Wijsheid en wereldleraar Maitreya
Commentaires et réflexions sur l'actualité poltique, sociale, écologique et économique en relation avec le retour des Maîtres de Sagesse et l'instructeur mondial Maitreya
Radio SPI
Ga naar de inhoud

Contact


Chère auditrice, cher auditeur et visiteurs de ce site,

Le but de Radio SPI est d'informer et de conscientiser le grand public sur les 'mystères' de la vie, les lois esotériques qui gèrent notre vie et sur nos structures qui demandent une transformation radicale, puisqu'elles ne répondent plus aux besoins de tous. Sur Radio SPI vous pouvez écouter des émissions gratuites et j'espère ainsi vous inspirer à développer une nouvelle conscience spirituelle et responsabilité civique au-delà des différences politiques, religieuses et philosophiques.

Certains programmes sont enregistrés en podcast et disponibles 24h/24h sur la page 'podcast' du site.

Nos pages Facebook et Twitter annoncent notre programmation. Vous trouverez également les dates et heures des programmes dans un agenda 'Google' sur la première page de notre site.

Je m'appelle Hugo et en tant que rédacteur en chef de Radio SPI je vous propose de nous rencontrer dans votre centre ou simplement en privé autour d'une tasse de thé avec quelques-uns de vous amis si vous désirez en savoir plus ou poser des questions, et pourquoi pas enregistrer une émission ensemble.

Intéressé(e)? Envoyez un mail à contact@radiospi.be via le formulaire.

Utilisez ce formulaire également pour demander un ancien numéro gratuit de l'abonnement "Partage International"

Nous aimerions savoir si vous êtes parmi les gens en Belgique qui réfléchissent sur la présence et le retour  de Maitreya, le Christ (une fonction comme Maître des Maîtres dans notre Hiérarchie Spirituelle de notre planète) et instructeur mondial pour l'ère du Verseau.  

1. VRAAG HIER EEN GRATIS EXEMPLAAR VAN EEN OUD NUMMER VAN HET TIJDSCHRIFT SHARE NEDERLAND (nederlands) en SHARE INTERNATIONAL (engelstalig)
via een simpele mail met volledig ingevulde adres (voor de verzending)

2. BOEKENACTIE:

Tot het einde van het jaar doen Radio SPI en Transmission asbl een boekenactie om de boeken van Benjamin Creme en vooral de informatie onder de aandacht van een breder publiek te brengen.

 Ja/Oui Neen/Non

Beste luisteraar en bezoeker van de website,

Omdat het doel van Radio SPI is 'mensen laten nadenken en van gedachte laten wisselen over de terugkeer van de Christus, Maitreya, de levensvragen, de esoterische wetten van het leven, structuurveranderingen en maatschappelijk besef' willen we alles in het werk stellen om dat te helpen verwezenlijken op een laagdrempelige manier en dit op een zo breed mogelijke basis en over de filosofische, politieke en religieuze scheidslijnen heen.

U zult onze opgenomen programma's, lezingen, vragen/antwoorden-sessies, opiniestukjes, enz...  via de website kunnen beluisteren en sommige op een latere datum via de permanente podcast.

We bieden links aan (zie onderaan homepage) via Facebook enTwitter om onze programmatie kenbaar te maken.

Wij zijn eventueel ook beschikbaar om in uw centrum of voor enkele vrienden rond een koffie meer uitleg te geven over dit te weinig gekende onderwerp dat eigenlijk iedereen aangaat, die het goed meent met de mensheid en haar evolutie.

U kunt een mail sturen naar contact@radiospi.be (zie formulier hiernaast) om uw suggesties of ideeën kenbaar te maken
of een oud nummer van het tijdschrift share Nederland aan te vragen


Terug naar de inhoud