Inschrijving meditatie - RadioSpi

Duiding over actuele politieke, sociale, ecologische en economische actualiteit in relatie tot de terugkeer van de Meesters van Wijsheid en wereldleraar Maitreya
Commentaires et réflexions sur l'actualité poltique, sociale, écologique et économique en relation avec le retour des Maîtres de Sagesse et l'instructeur mondial Maitreya
Radio SPI
Ga naar de inhoud

Inschrijving meditatie

Inschrijving/inscription

Inschrijvingsformulier voor deelname aan de nationale Wesak transmissiemeditatie
24/4/2021 om 14u

Op 24/4/2021 wordt er een verplichte voorafgaandelijke infosessie aangeboden voor wie nog nooit heeft deelgenomen in een transmissiemeditatie:

- om 12u: korte infovideo van +- 25 min (interview met Benjamin Creme)

- direct erna mogelijkheid tot vragen stellen via chat of direct (met de hand), die direct worden beantwoord.

- de deelname in de nationale meditatie kan vanaf 14u (open einde). U wordt dan toegelaten in een andere 'room' wat enkel kan indien u hebt deelgenomen aan de infosessie.

- De zoom verbinding wordt u per mail opgestuurd vanaf vrijdag 23/4 21u of zaterdagmorgen vóór 10u

- Kijk ook in uw JUNK-mail als je niet vrij snel na inschrijven een bevestigingsmail schijnt te ontvangen


 Ik heb ooit een uitleg over transmissiemeditatie gevolgd
 Ik heb het boek over Transmissiemeditatie van Benjamin Creme gelezen
 Ik mediteer regelmatig met een andere meditatie
 Ik weet niets over meditatie
 Ik zou graag de wereld dienen.
 Ik wens alleen de informatie bij te wonen

Terug naar de inhoud