Maitreya, radio, SPI, Benjamin Creme, Alice Bailey, media, duiding, webradio, spiritueel, spiritualité, goede morgen, réveillez-vous, good morning,

Radio SPI Live-Emissions - RadioSpi

Duiding over actuele politieke, sociale, ecologische en economische actualiteit in relatie tot de terugkeer van de Meesters van Wijsheid en wereldleraar Maitreya
Commentaires et réflexions sur l'actualité poltique, sociale, écologique et économique en relation avec le retour des Maîtres de Sagesse et l'instructeur mondial Maitreya
Radio SPI
Ga naar de inhoud
Diogenes is terug...

Serie korte videos die de basisideeën weergeven om het nieuwe denken van het Waterman tijdperk te begrijpen
Op de Diogenes-pagina in deze website en op de Facebook pagina van radio SPI

Luister naar het morgenprogramma van Radio SPI
van 8 tot 9u30:

'GOEIE MORGEN  !!'

met muziek en doordenkertjes
U kunt een gratis kopie (oud nummer) van het tijdschrift "Share Nederland" ontvangen

bij simpele email aanvraag naar contact@radiospi.be


NIEUWSBRIEVEN

PODCASTS

                            RSS = BLOG
Je kan ook het werk van collega's in de bekenmaking van de aanwezigheid van Maitreya beluisteren/bekijken, nl. 29 YouTube filmpjes/audio's over de boeken van Benjamin Creme met de link:


Uitzendingen Radio SPI
Maandag tot zaterdag (8u00 - 9u30)
Maandag: 19u45 - 22u00
Dinsdag: 19u45 - 22u00
Jeudi: 19h45 - 22h (en français)
Vrijdag: 19u45 - 22u00
Elke zondag : 9u45 - 12u
4e dimanche du mois: 9h45 - 12h (en français)

Lezingen en meditaties
vanaf 20u
(zie programmatie in agenda pagina)

NEW !! Luister naar Radio SPI via GSM & ipod: download app 'Get Me radio' (in Google play) > "search by name" 'Radio SPI'
'genre' = "Eclectic"
ONZE PROGRAMMA'S - NOS PROGRAMMES

Uitzendingen worden in de agenda en hier rechts op twitter aangekondigd
Les émissions sont annoncées dans l'agenda et sur twitter ici à droite
Twitter meldingen/messages
Maandag tot Zaterdag: 8u-9u30:

'Good Morning'

Muzikaal programma met korte infospots over de huidige en Waterman manieren van denken - Musique et informations sur les modes de pensée actuels et ceux du Verseau

elke zondag van de maand: thema bespreking (ndl)
4e dimanche du mois: en français

9u45-12u: 'Sunday Morning Bliss'

- Korte doordenkers over de huidige en nieuwe Waterman manieren van denken en bij gelegenheid thema uitzending over diverse onderwerpen
- Muzikaal bezinningsprogramma met gospel, klassiek, zen, satsang,...
- Boodschappen van Maitreya om 10u en 11u45
- Soms verhalen over een ontmoeting met Maitreya, de Meester Jezus of andere discipelen (uit het tijdschrift Share Nederland), bedenkingen en vragen/antwoorden van filosofische aard of over maatschappijontwikkeling)
- Aangekondigd in Facebook en Twitter

Maandag: 19u45-22u

Monday Speakers Corner

- Muzikaal en informatief programma
- Korte doordenkers over de huidige en nieuwe Waterman manieren van denken en bij gelegenheid thema uitzending over diverse onderwerpen
- Aangekondigd in Facebook en Twitter
- Thema-uiteenzettingen of één of ander standpunt om 20u (aangekondigd in Facebook en Twitter (X) dat we voorleggen ter discussie: meditatieve inzichten en studiemateriaal, over actie voeren, enz... of één bepaald thema uit de actualiteit wordt ontleed en omkleed met eigen commentaren en bedenkingen. Daarin komen vragen en antwoorden, vergelijkingen en uitspraken van Maitreya, Benjamin Creme, en de Meester van Benjamin Creme, en/of de boeken van Alice Bailey of Blavatsky of Krishnamurti aan bod (bvb: meditatie, esoterische en spirituele onderwerpen, ontwikkeling, politiek, basisinkomen, ecologie, etc..)


Jeudi: 19h45-22h

The French Connection: émission en français

- Musique, Agenda, info, commentaires sur les médias belges et ce que Maitreya et/ou le Maître de Benjamin Creme a dit sur le sujet; approche philosophique, spirituelle et politique sur des sujets actuels
- Questions/réponses

Dinsdag en Vrijdag: 19u45-22u: What's Up ?

- Muzikaal en informatief programma
- Korte doordenkers over de huidige en nieuwe Waterman manieren van denken en bij gelegenheid thema uitzending over diverse onderwerpen
- Aangekondigd in Facebook en Twitter
- Thema-uiteenzettingen of één of ander standpunt om 20u (aangekondigd in Facebook en Twitter (X) dat we voorleggen ter discussie: meditatieve inzichten en studiemateriaal, over actie voeren, enz... of één bepaald thema uit de actualiteit wordt ontleed en omkleed met eigen commentaren en bedenkingen. Daarin komen vragen en antwoorden, vergelijkingen en uitspraken van Maitreya, Benjamin Creme, en de Meester van Benjamin Creme, en/of de boeken van Alice Bailey of Blavatsky of Krishnamurti aan bod (bvb: meditatie, esoterische en spirituele onderwerpen, ontwikkeling, politiek, basisinkomen, ecologie, etc..)

Terug naar de inhoud