Opgenomen uitzendingen Podcasts ndl - RadioSpi

Duiding over actuele politieke, sociale, ecologische en economische actualiteit in relatie tot de terugkeer van de Meesters van Wijsheid en wereldleraar Maitreya
Commentaires et réflexions sur l'actualité poltique, sociale, écologique et économique en relation avec le retour des Maîtres de Sagesse et l'instructeur mondial Maitreya
Radio SPI
Ga naar de inhoud

Opgenomen uitzendingen Podcasts ndl


POWER POINT PRESENTATIE

Wie is Maitreya ?
Wat komt hij doen ?
Kijk hoe een abonnement van Share Nederland er uit ziet
download een oud nummer in pdf formaat

Podcasts van eerder uitgezonden programma's van Radio SPI

(weldra) "Over de mysterieën van Pinksteren" (duur: 01h-' -") (05-06-2022): ... Het Paasfeest en het Pinksterfeest zullen de twee opmerkelijke dagen van het religieuze jaar zijn in de komende wereldreligie tijdens het Watermantijdperk..... Pinksteren is, het symbool van de juiste menselijke verhoudingen, waarin alle mensen en naties elkaar zullen verstaan en - hoewel in vele en verschillende talen sprekend - slechts één geestelijke spraak zullen kennen... "
"Wat te doen voor de terugkeer van de Christus" (duur: 01h 01' 35") (09-01-2018):  In juni 1947 , toen Maitreya de Christus voor het nieuwe tijdperk op het einde van de oorlog in 1945 had beslist om zelf terug te keren in de wereld en niet via een discipel zoals via Jezus 2000 jaar eerder, stelde de Tibetaan in het boek "Het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie" al de vraag, die wij actieve dicipelen in het bekend maken van zijn aanwezigheid, ons vandaag ook nog stellen: "Wat moeten we doen?"                         
"Van Atlantis tot Waterman_De Wereld die we Kiezen" (duur: 49' 06"): Het lijkt een absurde titel, maar het nodigt uit om na te denken over de evolutie van de mens. Hoe we waren bij de ontwikkeling  van ons emotioneel lichaam en nu op de drempel van het watermantijdperk nog steeds kampen met ons emotioneel denken.  
"Geen schade doen" (duur: 01h 56' 13"):   
"Zoektocht naar licht in de duisternis" (duur: 01h 56' 13"):   Het is een beetje in de geest van de tijd: mensen steken lichtjes aan uit solidariteit maar is het omdat ze de angst en het donker binnen zichzelf trachten te vluchten...? Wie zal het zeggen. Het is natuurlijk een pak ingewikkelder dan dat.
Het is goed dat mensen begrijpen waarom ze opofferingen doen en begrijpen wat er echt speelt vandaag. De overgang van Vissen naar Waterman is duidelijk niet simpel voor iedereen.
"Corona, reddende engel van de mensheid?" (deel 1) (duur: 01h 53' 11"):   Willen we terug naar de "normaliteit" ? Terug in de file naar het werk, terug in de file naar huis en in het weekend file naar zee? Koppen lopen in de winkelstraten? In een roes met duizenden samenpakken in stadions of tijdens muziek festivals? Een virus heeft ons gezegd dat het genoeg was. We moeten het anders aanpakken, genieten van simpele dingen met respect voor de planeet en de natuur, onze eigen natuur. Duurzaam leren denken, handelen en leven. De maskers (personae) afzetten en opnieuw echt leren ademen in het echte leven.
"Corona, reddende engel van de mensheid?" (deel 2) (duur: 02h22' 17"):   Een verdere analyse van de impact van het virus Covid19, haar oorzaken en mogelijke verklaringen met meningen van onder meer Dr Olivier Soulier, Dr Schmitz, Dr Raoult, Prof Montagnier, Dr Eduard en Judith Van den Bogaert (Ukkel)....
'De Nieuwe Geneeskunde' van 10-03-2019 (duur: 01h 38' 40"):   Dr Geert Hamer is zeer omstreden in de huidige geneeskundemilieus. Hij heeft 30.000 kankerpatiëntendossiers onderzocht en zelf 15.000 patiënten behandeld bij hun ont-kankeren. Ondanks zijn 95% slagen heeft hij toch nog steeds de heersende geneeskunde en gerechtszaken tegen zich.
'Loslaten' van 24-02-2019 deel 2 (duur: 57' 35"):   Loslaten van oude gevoelens, weerstanden, trauma’s, en zo meer. Ik probeer aan te tonen dat het zich vrijmaken van opgepotte of vastgeroeste gevoelens en meningen gunstig zou kunnen zijn om echt groepswerk te kunnen doen of gewoon maar gezonde relaties te beleven. Veel potentieel gaat verloren in wat vastzit in de zolder, kelder of rugzak van ons emotioneel leven. Voordeel: iedereen kan in de eigen anonimiteit      aan zichzelf werken. En zou het toch ook niet fijn zijn om moeilijke pagina’s van het verleden te kunnen omslaan en vrij te zijn?
'Loslaten' van 24-02-2019 deel 1 (duur: 57' 16"):   Loslaten van oude gevoelens, weerstanden, trauma’s, en zo meer. Ik probeer aan te tonen dat het zich vrijmaken van opgepotte of vastgeroeste gevoelens en meningen gunstig zou kunnen zijn om echt groepswerk te kunnen doen of gewoon maar gezonde relaties te beleven. Veel potentieel gaat verloren in wat vastzit in de zolder, kelder of rugzak van ons emotioneel leven. Voordeel: iedereen kan in de eigen anonimiteit aan zichzelf werken. En zou het toch ook niet fijn zijn om moeilijke pagina’s van het verleden te kunnen omslaan en vrij te zijn?
Programma 'De dood voorbij' (deel2 van 21-10-2018 (duur: 01h 09' 30"): De dood is zelfs niet eens het ultieme mysterie van het leven, maar als we beter begrip zouden krijgen van het natuurlijke proces en wat erachter verscholen ligt, zou de menselijke samenleving ten minste bevrijd zijn van een nutteloze en nodeloze angst voor dit weerkerend bevrijdingsproces. Wat moeten we doen om mensen te leren zich voor te bereiden?   
Programma 'De dood voorbij' (deel 1) van 21-10-2018 (duur: 01h 16' 56"): De dood is zelfs niet eens het ultieme mysterie van het leven, maar als we beter begrip zouden krijgen van het natuurlijke proces en wat erachter verscholen ligt, zou de menselijke samenleving ten minste bevrijd zijn van een nutteloze en nodeloze angst voor dit weerkerend bevrijdingsproces. Wat moeten we doen om mensen te leren zich voor te bereiden?   
Wat kunnen we doen om de terugkeer (aanwezigheid) van de Christus (Maitreya) te bespoedigen (1:03:47) : Bedenkingen bij het werk vandaag nu Maitreya sinds 1977 in de wereld is. Hoe meehelpen aan de openlijke terugkeer van Maitreya de Christus.  Betekenis en duiding. Wat zijn de problemen die ons weerhouden om actief hierin mee te werken? Waar faalt de politiek en de opvoeding in haar leiding geven? Nodige voorbereidingen en het werk van de Nieuwe Groep van Wereld-Dienaren. Traagheid van de doorsnee ingestelde mens, het gebrek aan geld (uit 'De Wederkomst van de Christus, Alice Bailey, 1948).  

'Bedenkingen over samenwerking' (1u 13' 05") -21/11/2016 - Eén van de moeilijkheden in de mentaliteitsverandering nodig naar Waterman is dat de mens in zijn competitiedrang en uit angst zich afschermt en er niet in slaagt om vertrouwen te ontwikkelen. Competitie, hebzucht, en het eigen gelijk willen halen staan haaks op de goede wil om open te staan voor een ander idee of opvatting en staan het sluiten van compromissen in de weg.  

'Achter de klimaatveranderingen en grillige weersuitbarstingen: Het milieu - wat wetenschappers over het hoofd zien' (38:23) - uitzending van 13/6/2016
De mens beseft niet dat commercialisering en het competitieve denken op alle gebieden van het leven de elementalen van de natuur in onevenwicht brengen. We zorgen zelf voor het onevenwicht en dat kan ook opnieuw hersteld worden.

De dood voorbij (deel 1) (1u:16:34, 2018) : Fysisch dood gaan is niet het einde. Een esoterische en nieuwe psychologische benadering ...
 

De dood voorbij (deel 2) (1u:10:20, 2018) : Hoe zit het terugtrekkingsproces er uit ?
 

De dood voorbij (deel 3 einde) (0u:17:20, 2018) : Wat gebeurt er bij het doodsproces ?
 

Leven, sterven en reïncarneren (33:00 min, 11/2010_rev2015) : Hoe sterven we, hoe wordt de informatie opgeslagen en weer opnieuw gebruikt als we reïncarneren? Wat is het doel ervan ? enz...
 

Meditatie deel 3 (36:02 min, 11/2010_revisie 2016) : Wat is transmissiemeditatie? Doel en werking,..
 

Meditatie deel 2 (40:23 min, 11/2010_revisie 2016) : bedenkingen en aanwijzingen om te kunnen komen tot echt mediteren. Het belang van dienstbaarheid en actief werk in de wereld.
 

Meditatie deel 1 (40:00 min, 11/2010_revisie 2016) : inleidende analyse, een wetenschappelijk ontwikkelingsproces leven na leven, vergelijking met het Oosten, probleem met westerse denken, commercialisering en mediumniteit, een simpele meditatievorm, een affirmatiemantram,...
 

Terug naar de inhoud