Opgenomen uitzendingen Podcasts ndl - RadioSpi

Duiding over actuele politieke, sociale, ecologische en economische actualiteit in relatie tot de terugkeer van de Meesters van Wijsheid en wereldleraar Maitreya
Commentaires et réflexions sur l'actualité poltique, sociale, écologique et économique en relation avec le retour des Maîtres de Sagesse et l'instructeur mondial Maitreya
Radio SPI
Ga naar de inhoud

Opgenomen uitzendingen Podcasts ndl


POWER POINT PRESENTATIE

Wie is Maitreya ?
Wat komt hij doen ?
Kijk hoe een abonnement van Share Nederland er uit ziet
download een oud nummer in pdf formaat

Podcasts van eerder uitgezonden programma's van Radio SPI

'Is er licht aan het einde van de tunnel?' deel 2: Energie (duur: 1u 2' 46")
Over het probleem van energie als motor van een achterhaalde economie, die niet meer beantwoordt aan de noden van de mens vandaag.
Maar ook over de bredere betekenis van energie als levensprincipe achter haar manifestaties (geld, motivatie, witte en zwarte energie, psychologisch, enz...)
Is er licht aan het einde van de tunnel? deel 1 (inleiding van een serie uitzendingen) (duur: 1u 06' 33")
In dit deel een korte analyse van de hedendaagse situatie in de wereld en van het collectieve denken.
Vooruitzichten voor 2023 met onder meer een vergelijking van Poetin en Zelensky
"Gesprekken met Share Nederland medewerkers" (podcast SN#6): "Waterman, de Schenker van Eenheid" (met Jeannette Schneider, Marijke op ten Noort, Stephan Duys) (duur: 35' 39"): De inmiddels vertrouwde sprekers van Share Nederland, een organisatie opgericht door Benjamin Creme belichten het onderwerp “Waterman, de Schenker van Eenheid”. Aan de hand van het gelijknamige artikel  van de Meester van B. Creme  worden het Vissentijdperk en het sinds 2009 regerende Waterman tijdperk met elkaar vergeleken. Aan bod komt hoe individualiteit, devotie en idealisme, de energieën van de afgelopen 2000 jaar gehandhaafd blijven en zullen opgaan in de samenvoegende krachten van het nieuwe Waterman tijdperk. Het komende tijdperk zal gekenmerkt worden door synthese en tenslotte eenheid. Op dit moment leiden deze tegengestelde energieën tot grote spanningen en verdeeldheid.                       
"Gesprekken met Share Nederland medewerkers" (podcast SN#5): 'Begoocheling' (met Jeannette Schneider, Marijke op ten Noort, Stephan Duys) (duur: 31'51"): Dezelfde drie medewerkers als de vorige vier Podcasts praten met elkaar over het begrip “Begoocheling”. Het uitgangspunt is het gelijknamige artikel van de Meester van Benjamin Creme die de wereldwijde organisatie Share heeft opgericht waarvan de sprekers onderdeel zijn. Begoocheling is een wereldwijd probleem dat ieder mens in de ban houdt en voor de mensheid als geheel een blokkade vormt. Bijna niemand ontkomt eraan en speelt zich voornamelijk af op het emotionele/astrale gebied. Het zorgt voor afgescheidenheid en kan alleen opgelost  worden door zich níet te vereenzelvigen met zelfgeschapen gedachtevormen maar zich te richten op het licht van de Ziel door middel van het denkvermogen. Zo kan wereldwijde spanning en geweld tot rust komen.                       
"Gesprekken met Share Nederland medewerkers" (podcast SN#4): 'Het evolutieproces' (met Jeannette Schneider, Marijke op ten Noort, Stephan Duys) (duur: 30'46"): Dezelfde drie medewerkers als in de vorige Podcasts  van Share NL,  laten hun licht schijnen op het “Pad van Evolutie”. Aan bod komt de evolutie van de fysieke wereld (Darwin) versus die van de geestelijke groei van de mensheid (zielegroei).  Begrippen als Inwijding, Wet van Oorzaak en Gevolg en Wet van Wedergeboorte worden kort besproken en met elkaar in verband gebracht. Met als leidraad, citaten uit artikelen van de Meester van B. Creme.                       
"Gesprekken met Share Nederland medewerkers" (podcast SN#3): 'Het herschikken van de prioriteiten' (met Jeannette Schneider, Marijke op ten Noort, Stephan Duys) (duur: 28'17"):  het gelijknamige artikel van de Meester van B. Creme vormt de basis vormt voor het gesprek over een stabiele wereld. De minimale vereisten daarvoor zijn voedsel, huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs als universeel recht. Dit moet zeker gesteld worden voor iedereen op deze planeet. Van het grootste belang om dit alles in gang te zetten is het aansporen van de publieke opinie. Wij moeten verandering willen en onze leiders daartoe aanzetten. De Meesters zullen begeleiden maar de mensen zullen het moeten dóen.                       
"Gesprekken met Share Nederland medewerkers" (podcast SN#2): 'De terugkeer van de Christus' (met Jeannette Schneider, Marijke op ten Noort, Stephan Duys) (duur: 33'12"): “De Meesters in ons midden” als leidraad van het gelijknamige artikel van de Meester van B. Creme.  Besproken wordt de huidige toestand in onze wereld en de aanwezigheid van de Meesters van Wijsheid die zich nog openbaar zullen maken en hun betekenis voor de mensheid. Welke keuze moet er gemaakt worden: het zwaard des onderscheids. De oplossing is samen delen, zonder dát geen rechtvaardigheid en zonder rechtvaardigheid geen vrede.  Mensen zijn op de eerste plaats zielen in incarnatie en de weg van ieder mens en de mensheid als geheel  leidt naar een groter bewustzijn                       
"Gesprekken met Share Nederland medewerkers" (podcast SN#1): 'De wereld in verandering' (met Jeannette Schneider, Marijke op ten Noort, Stephan Duys) (duur: 32'00"): Drie medewerkers van de Stichting Share Nederland wisselen van gedachten over “De Wereld in Verandering” n.a.v. het gelijknamige artikel van de Meester van Benjamin Creme, telepathisch ontvangen en opgenomen in de bundel   ‘Een Meester Spreekt’.  Wie zijn  de Meesters van wijsheid,
de Wereldleraar Maitreya en B. Creme en in welke relatie staan zij tot elkaar? Belicht word de betekenis van de aanwezigheid van de Meesters voor de hele mensheid: hun begeleiding tot nu toe en Hun op handen zijnde Wederverschijning in onze wereld.                       
"Wat te doen voor de terugkeer van de Christus" (duur: 01h 03' 47") (09-01-2018):  In juni 1947 , toen Maitreya de Christus voor het nieuwe tijdperk op het einde van de oorlog in 1945 had beslist om zelf terug te keren in de wereld en niet via een discipel zoals via Jezus 2000 jaar eerder, stelde de Tibetaan in het boek "Het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie" al de vraag, die wij actieve dicipelen in het bekend maken van zijn aanwezigheid, ons vandaag ook nog stellen: "Wat moeten we doen?"                         
"Van Atlantis tot Waterman_De Wereld die we Kiezen" (duur: 49' 06"): Het lijkt een absurde titel, maar het nodigt uit om na te denken over de evolutie van de mens. Hoe we waren bij de ontwikkeling  van ons emotioneel lichaam en nu op de drempel van het watermantijdperk nog steeds kampen met ons emotioneel denken.  
"Niet schade doen" (duur: 51' 57"): De mens is de schepper van zijn eigen lot, maar is zich niet bewust hoe dat creatieve of destructieve proces werkt. Wetten zullen de uitkomst van het leven niet veranderen tenzij de mens zelf zichzelf verandert van binnen uit en zijn verantwoordelijkheid opneemt.  
"Zoektocht naar licht in de duisternis" (duur: 01h 56' 13"):   Het is een beetje in de geest van de tijd: mensen steken lichtjes aan uit solidariteit maar is het omdat ze de angst en het donker binnen zichzelf trachten te vluchten...? Wie zal het zeggen. Het is natuurlijk een pak ingewikkelder dan dat.
Het is goed dat mensen begrijpen waarom ze opofferingen doen en begrijpen wat er echt speelt vandaag. De overgang van Vissen naar Waterman is duidelijk niet simpel voor iedereen.
"Corona, reddende engel van de mensheid?" (deel 1) (duur: 01h 53' 11"):   Willen we terug naar de "normaliteit" ? Terug in de file naar het werk, terug in de file naar huis en in het weekend file naar zee? Koppen lopen in de winkelstraten? In een roes met duizenden samenpakken in stadions of tijdens muziek festivals? Een virus heeft ons gezegd dat het genoeg was. We moeten het anders aanpakken, genieten van simpele dingen met respect voor de planeet en de natuur, onze eigen natuur. Duurzaam leren denken, handelen en leven. De maskers (personae) afzetten en opnieuw echt leren ademen in het echte leven.
"Corona, reddende engel van de mensheid?" (deel 2) (duur: 02h22' 17"):   Een verdere analyse van de impact van het virus Covid19, haar oorzaken en mogelijke verklaringen met meningen van onder meer Dr Olivier Soulier, Dr Schmitz, Dr Raoult, Prof Montagnier, Dr Eduard en Judith Van den Bogaert (Ukkel)....
'De Nieuwe Geneeskunde' van 10-03-2019 (duur: 01h 38' 40"):  Dr Geert Hamer is zeer omstreden in de huidige geneeskundemilieus. Hij heeft 30.000 kankerpatiëntendossiers onderzocht en zelf 15.000 patiënten behandeld bij hun ont-kankeren. Ondanks zijn 95% slagen heeft hij toch nog steeds de heersende geneeskunde en gerechtszaken tegen zich.
'Loslaten' van 24-02-2019 deel 1 (duur: 57' 35"):  Loslaten van oude gevoelens, weerstanden, trauma’s, en zo meer. Ik probeer aan te tonen dat het zich vrijmaken van opgepotte of vastgeroeste gevoelens en meningen gunstig zou kunnen zijn om echt groepswerk te kunnen doen of gewoon maar gezonde relaties te beleven. Veel potentieel gaat verloren in wat vastzit in de zolder, kelder of rugzak van ons emotioneel leven. Voordeel: iedereen kan in de eigen anonimiteit      aan zichzelf werken. En zou het toch ook niet fijn zijn om moeilijke pagina’s van het verleden te kunnen omslaan en vrij te zijn?
'Loslaten' van 24-02-2019 deel 2 (duur: 57' 35"):   Loslaten van oude gevoelens, weerstanden, trauma’s, en zo meer. Ik probeer aan te tonen dat het zich vrijmaken van opgepotte of vastgeroeste gevoelens en meningen gunstig zou kunnen zijn om echt groepswerk te kunnen doen of gewoon maar gezonde relaties te beleven. Veel potentieel gaat verloren in wat vastzit in de zolder, kelder of rugzak van ons emotioneel leven. Voordeel: iedereen kan in de eigen anonimiteit      aan zichzelf werken. En zou het toch ook niet fijn zijn om moeilijke pagina’s van het verleden te kunnen omslaan en vrij te zijn?
Programma 'De dood voorbij' (deel2 van 21-10-2018 (duur: 01h 09' 30"): De dood is zelfs niet eens het ultieme mysterie van het leven, maar als we beter begrip zouden krijgen van het natuurlijke proces en wat erachter verscholen ligt, zou de menselijke samenleving ten minste bevrijd zijn van een nutteloze en nodeloze angst voor dit weerkerend bevrijdingsproces. Wat moeten we doen om mensen te leren zich voor te bereiden?   
Programma 'De dood voorbij' (deel 1) van 21-10-2018 (duur: 01h 16' 56"): De dood is zelfs niet eens het ultieme mysterie van het leven, maar als we beter begrip zouden krijgen van het natuurlijke proces en wat erachter verscholen ligt, zou de menselijke samenleving ten minste bevrijd zijn van een nutteloze en nodeloze angst voor dit weerkerend bevrijdingsproces. Wat moeten we doen om mensen te leren zich voor te bereiden?   
Wat kunnen we doen om de terugkeer (aanwezigheid) van de Christus (Maitreya) te bespoedigen (1:03:47) : Bedenkingen bij het werk vandaag nu Maitreya sinds 1977 in de wereld is. Hoe meehelpen aan de openlijke terugkeer van Maitreya de Christus.  Betekenis en duiding. Wat zijn de problemen die ons weerhouden om actief hierin mee te werken? Waar faalt de politiek en de opvoeding in haar leiding geven? Nodige voorbereidingen en het werk van de Nieuwe Groep van Wereld-Dienaren. Traagheid van de doorsnee ingestelde mens, het gebrek aan geld (uit 'De Wederkomst van de Christus, Alice Bailey, 1948).  

'Bedenkingen over samenwerking' (1u 13' 05") -21/11/2016 - Eén van de moeilijkheden in de mentaliteitsverandering nodig naar Waterman is dat de mens in zijn competitiedrang en uit angst zich afschermt en er niet in slaagt om vertrouwen te ontwikkelen. Competitie, hebzucht, en het eigen gelijk willen halen staan haaks op de goede wil om open te staan voor een ander idee of opvatting en staan het sluiten van compromissen in de weg.  

'Achter de klimaatveranderingen en grillige weersuitbarstingen: Het milieu - wat wetenschappers over het hoofd zien' (38:23) - uitzending van 13/6/2016
De mens beseft niet dat commercialisering en het competitieve denken op alle gebieden van het leven de elementalen van de natuur in onevenwicht brengen. We zorgen zelf voor het onevenwicht en dat kan ook opnieuw hersteld worden.

De dood voorbij (deel 1) (1u:16:34, 2018) : Fysisch dood gaan is niet het einde. Een esoterische en nieuwe psychologische benadering ...
 

De dood voorbij (deel 2) (1u:10:20, 2018) : Hoe zit het terugtrekkingsproces er uit ?
 

De dood voorbij (deel 3 einde) (0u:17:20, 2018) : Wat gebeurt er bij het doodsproces ?
 

Leven, sterven en reïncarneren (33:00 min, 11/2010_rev2015) : Hoe sterven we, hoe wordt de informatie opgeslagen en weer opnieuw gebruikt als we reïncarneren? Wat is het doel ervan ? enz...
 

Meditatie deel 3 (36:02 min, 11/2010_revisie 2016) : Wat is transmissiemeditatie? Doel en werking,..
 

Meditatie deel 2 (40:23 min, 11/2010_revisie 2016) : bedenkingen en aanwijzingen om te kunnen komen tot echt mediteren. Het belang van dienstbaarheid en actief werk in de wereld.
 

Meditatie deel 1 (40:00 min, 11/2010_revisie 2016) : inleidende analyse, een wetenschappelijk ontwikkelingsproces leven na leven, vergelijking met het Oosten, probleem met westerse denken, commercialisering en mediumniteit, een simpele meditatievorm, een affirmatiemantram,...
 

(weldra) "Over de mysterieën van Pinksteren" (duur: 01h-' -") (05-06-2022): ... Het Paasfeest en het Pinksterfeest zullen de twee opmerkelijke dagen van het religieuze jaar zijn in de komende wereldreligie tijdens het Watermantijdperk..... Pinksteren is, het symbool van de juiste menselijke verhoudingen, waarin alle mensen en naties elkaar zullen verstaan en - hoewel in vele en verschillende talen sprekend - slechts één geestelijke spraak zullen kennen... "
Terug naar de inhoud