Podcasts - RadioSpi3

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


Podcasts van eerder uitgezonden programma's van Radio SPI

Wat kunnen we doen om de terugkeer (aanwezigheid) van de Christus (Maitreya) te bespoedigen (1:03:47) : Bedenkingen bij het werk vandaag nu Maitreya sinds 1977 in de wereld is. Hoe meehelpen aan de openlijke terugkeer van Maitreya de Christus.  Betekenis en duiding. Wat zijn de problemen die ons weerhouden om actief hierin mee te werken? Waar faalt de politiek en de opvoeding in haar leiding geven? Nodige voorbereidingen en het werk van de Nieuwe Groep van Wereld-Dienaren. Traagheid van de doorsnee ingestelde mens, het gebrek aan geld (uit 'De Wederkomst van de Christus, Alice Bailey, 1948).  

Kerst- & Nieuwjaaruitzending 2017-2018, deel 1+2 (2:22:38) :
Symboliek van Kerstmis en de Winterzonnewende + Analyse:
Mensheid staat voor fundamentele keuzeverandering in denken en handelen; Waarom zijn we niet in staat de werkelijkheid te zien? Denken we? Probleem van Begoocheling en illusie

Oproep om transmissiemeditatie te beoefenen: een groep vervoegen of eigen groep beginnen (0:32 min) :
Nieuwjaarsboodschap 2018 van Radio SPI (0:42:24) Radio SPI wenst een gezond en spiritueel 2018 in lichaam en denken en openheid van geest. Jaarprogramma toegelicht. Activiteiten en projecten. Inclusief boodschap van Maitreya
Bedenkingen over huidige politiek over vluchtelingen, gezondheidszorg, energie, verkeer, kernenergiesites, onderwijs.... ; herwerkte uitzending van What's Up? van 4/11/2016, (1:23:01)
Bedenkingen en ideeën over Transformatie; herwerkte uitzending van 11/9/2016, (38:18) : Wereldtransformatie vanuit het standpunt van de Ruimtebroeders (uit boek van Gerard Aartsen: Ufo's en de Ruimtebroeders); premissen voor discipelschap en Zelftransformatie; Problemen door opvoeding en onderwijs...
Bedenkingen over begoocheling (herwerkt); uitzending van 21/8/2016, (1:46:17) + Boodschappen van Maitreya #19 en #20
Op bezoek bij de Theosofen uit Gent (deel 1); uitzending van september 2016, (42:18)
Geschiedkundige oorsprong van de Theosofie; uitzending van 14/09/2016, (29:15)
Programma 'Sunday Morning Bliss' van 19/09/2016, (49:55)
Bedenkingen over 'Stilte' en 'Dienstbaarheid'.
Programma What's Up van 11/11/2016, (1:47:00)
Evaluatie en bedenkingen rond de Amerikaanse verkiezingen en bedenkingen over 'integratie' en 'samen delen'.
Wat moeten onze politici hieruit leren?
'Premissen voor een Nieuwe Wereldorde': herwerkte en verkorte versie van programma van 18/10/2016(53'02")
Geschiedkundige en spirituele rol van de Verenigde Naties. Gemiste kansen uit het verleden en openstaande plannen bij de terugkeer van Maiteya en de Meesters van Wijsheid.
Herwerkte en verkorte versie van 'Sunday Morning Bliss' programma van 25/9/2016 (53'02")
Bedenkingen over ondermeer 'vrijheid', 'krisis',' kritiek', 'verantwoordelijkheid' en 'het linker en rechter pad' in relatie tot het groepswerk om de terugkeer van Maitreya en de Meesters van Wijsheid bekend te maken

Bedenkingen over 'stilte' en 'groepswerk': (49'45") - 19 september 2016
Naar aanleiding van 'stille meditatie' op Muntplein van 15-17 september heeft Radio SPI een aantal bedenkingen bijeengebracht uit boeken van Benjamin Creme, Alice A. Bailey, Krishnamurti, Helena Roerich (Hierarchie)

Genezen en Begeleiden, deel 3 Conclusies: (19'17") - augustus 2016
Naar aanleiding van onze aanwezigheid op recente new age en wellness beurzen in 2016 vond Radio SPI het nuttig om een aantal uitzendingen te wijden aan bovengenoemd onderwerp. Pseudo-genezers en -beleiders gaan onoordeelkundig om met ziekte en ook de traditionele geneeskunde is niet onbesproken. Kortom veel goede wil, maar te weinig kennis over wat het leven echt is en hoe het is bedoeld te functionneren. En het commerciële aspect is er echt te veel aan.

Genezen en Begeleiden, deel 2: (50' 00") - augustus 2016
Naar aanleiding van onze aanwezigheid op recente new age en wellness beurzen in 2016 vond Radio SPI het nuttig om een aantal uitzendingen te wijden aan bovengenoemd onderwerp. Pseudo-genezers en -beleiders gaan onoordeelkundig om met ziekte en ook de traditionele geneeskunde is niet onbesproken. Kortom veel goede wil, maar te weinig kennis over wat het leven echt is en hoe het is bedoeld te functionneren. En het commerciële aspect is er echt te veel aan.

Genezen en Begeleiden, Inleiding deel 1: (50:41) - augustus 2016
Naar aanleiding van onze aanwezigheid op recente new age en wellness beurzen in 2016 vond Radio SPI het nuttig om een aantal uitzendingen te wijden aan bovengenoemd onderwerp. Pseudo-genezers en -beleiders gaan onoordeelkundig om met ziekte en ook de traditionele geneeskunde is niet onbesproken. Kortom veel goede wil, maar te weinig kennis over wat het leven echt is en hoe het is bedoeld te functionneren. En het commerciële aspect is er echt te veel aan.

'Van Atlantis tot Waterman' (49'06") - mei 2016 - De mens moet nieuwe keuzes maken , maar beseft niet wat er allemaal speelt. We kennen onze eigen geschiedenis en doel van ons bestaan niet en zitten met oude Vissenstructuren en bewustzijnsinvloeden uit een zeer oud verleden. Laten we een geschiedkundig boekje opendoen van dat verre verleden wat ons nu nog steeds parten speelt.

'Bezinning over energie en geld' ('27:32") - mei 2016 - De mens moet nieuwe keuzes maken , maar beseft niet wat er allemaal speelt. De burger is onwillig om buiten het gekende te leren denken. De politici willen de status quo behouden omdat ze geen visie hebben. De commerciële sector produceert wat wij willen of niet willen, maar toch gebruiken...

'Achter de klimaatveranderingen en grillige weersuitbarstingen: Het milieu - wat wetenschappers over het hoofd zien' (38:23) - uitzending van 13/6/2016
De mens beseft niet dat commercialisering en het competitieve denken op alle gebieden van het leven de elementalen van de natuur in onevenwicht brengen. We zorgen zelf voor het onevenwicht en dat kan ook opnieuw hersteld worden.

Een interview met Gerard Aartsen over zijn boek (2010_rev2015, 25:50min)'George Adamski, gezant van de ruimtebroeders' (2011)http://www.bol.com/nl/c/boeken/gerard-aartsen/4118249/index.html#
Van dezelfde schrijver: 'Ufo's en de Ruimtemensen: hier om te helpen' (2012)
Nieuwste boek van Gerard Aartsen : 'Priorities for a Planet in Transition - The Space Brothers' Case for Justice and Freedom (2015)    

Leven, sterven en reïncarneren (33:00 min, 11/2010_rev2015) : Hoe sterven we, hoe wordt de informatie opgeslagen en weer opnieuw gebruikt als we reïncarneren? Wat is het doel ervan ? enz...
 

Meditatie deel 3 (36:02 min, 11/2010_revisie 2016) : Wat is transmissiemeditatie? Doel en werking,..
 

Meditatie deel 2 (40:23 min, 11/2010_revisie 2016) : bedenkingen en aanwijzingen om te kunnen komen tot echt mediteren. Het belang van dienstbaarheid en actief werk in de wereld.
 

Meditatie deel 1 (40:00 min, 11/2010_revisie 2016) : inleidende analyse, een wetenschappelijk ontwikkelingsproces leven na leven, vergelijking met het Oosten, probleem met westerse denken, commercialisering en mediumniteit, een simpele meditatievorm, een affirmatiemantram,...
 

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu