Een passend en afsluitend derde deel aan de Corona-soap van Radio SPI

Duiding over actuele politieke, sociale, ecologische en economische actualiteit in relatie tot de terugkeer van de Meesters van Wijsheid en wereldleraar Maitreya
Commentaires et réflexions sur l'actualité poltique, sociale, écologique et économique en relation avec le retour des Maîtres de Sagesse et l'instructeur mondial Maitreya
Radio SPI
Ga naar de inhoud

Een passend en afsluitend derde deel aan de Corona-soap van Radio SPI

RadioSpi
Gepubliceerd door Hugo Van den dries in Mijmeringen · 5 juni 2020
Na 2 programma's en 4,5 uur uitzendingen met analyses over het virus, waarin de geleverde en mogelijk alternatieve behandelingen en bespiegelingen over de maatschappelijke crisis aan bod zijn gekomen en of die crisis nu al dan niet de aanzet zou moeten zijn van een nieuwe start voor een nieuwe beschaving, ben ik tot de bevinding gekomen dat er toch nog een belangrijk element niet voldoende aan bod is gekomen in de redenering. Ik heb natuurlijk wel iets aangegeven over het bestaan van de Meesters en Maitreya de Christus, al zijn die incognito voor de meeste mensen. Maar ik ben er niet in geslaagd om hun terugkeer te linken aan de wereldstilstand die het virus heeft veroorzaakt. Is er een verband? Het is natuurlijk slechts een persoonlijke mening, maar het kan volgens mij niet echt toeval zijn dat deze crisis met een virus er vandaag komt, na de vele andere ernstige crisissen en catastrofen die helaas niet tot resultaat hebben gehad dat het de mensheid ertoe heeft aangezet om fundamenteel te veranderen. Ik zie dat er her en der interessante opmerkingen door mensen worden gemaakt om het anders te willen doen in het leven: menselijker, socialer en natuurlijker. Maar er zijn er ook velen die zo gauw als het kan terug willen naar de toestand ervoor zonder zich af te vragen of ze iets aan hun leven moeten veranderen. Wetenschappers voeren aan dat er een virus is ontstaan ergens en ze zullen wellicht ooit wel de fysieke oorzaak terugvinden, maar die zogenaamde wetenschappelijke mening geeft me geen enkel vertrouwen noch zekerheid, noch gemoedsrust. Het staat haaks op de opvattingen die ik met velen anderen heb verworven en dat het leven veel meer is dan toeval of zelfs als gevolg van een fysieke aanleiding. Het heeft te maken met het feit dat virussen en microben niet zo maar ontstaan, maar deel uitmaken van het intelligente leven. Ik denk niet dat ik het zal kunnen bewijzen, maar de bewijzen die de academici en de experten aanvoeren beschouw ik evenmin als een sluitend bewijs. Dus volg de redenering in een derde deel van "Corona, een reddende engel voor de mensheid?"   Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Terug naar de inhoud