Maitreya, radio, SPI, Creme, Alice Bailey, media, duiding,

Radio SPI Live-Emissions - RadioSpi

Duiding over actuele politieke, sociale, ecologische en economische actualiteit in relatie tot de terugkeer van de Meesters van Wijsheid en wereldleraar Maitreya
Commentaires et réflexions sur l'actualité poltique, sociale, écologique et économique en relation avec le retour des Maîtres de Sagesse et l'instructeur mondial Maitreya
Radio SPI
Ga naar de inhoud
vanaf 1 juli 2021
Maandag tot zaterdag (8u00 - 9u30)
Maandag: 19u30 - 22u00
Dinsdag: 19u30 - 22u00
Woensdag: 14u - 16u (Facultatief)
Jeudi: 19h30 - 22h (en français)
Vrijdag: 19u30 - 22u00
Zondag: 9u30 - 12u (2e en 4e van de maand)

Lezingen en meditaties
vanaf 20u
(zie programmatie in agenda pagina)


Publieke pagina https://s2.ssl-stream.com/public/radio_spi

NEW !! Luister naar Radio SPI via GSM & ipod: download app 'Get Me radio' (in Google play) > "search by name" 'Radio SPI'
'genre' = "Eclectic"

Voor Chat klik rechts onderaan op

NIEUWSBRIEVEN

PODCASTS (tijdelijk uitgeschakeld)
https://www.radiospi.be/opgenomen-uitzendingen-podcasts-ndl.html                                       

ONZE PROGRAMMA'S - NOS PROGRAMMES

Uitzendingen worden in de agenda en hier rechts op twitter aangekondigd
Les émissions sont annoncées dans l'agenda et sur twitter ici à droite
Maandag tot Zaterdag: 8u-9u30:

'Good Morning'

Muzikaal programma met korte infospots - Musique et informations

Zondag: 2e en 4e zondag van de maand

Muzikale introductie 9u30-10u

10u-12u:
'Sunday Morning Bliss'

- Thema uitzending over diverse onderwerpen
- Muzikaal bezinningsprogramma met gospel, klassiek, zen, satsang,...
- Boodschap van Maitreya rond 10u en 11u45
- Meer verhalen over een ontmoeting met Maitreya, de Meester Jezus of andere discipelen (uit het tijdschrift Share Nederland), bedenkingen en vragen/antwoorden van filosofische aard of over maatschappijontwikkeling

Twitter meldingen/messages
Facebook meldingen/messages

Een namiddagje Soul Music? U vind het nu woensdag 10/2 bij Radio SPI vanaf 14u tot 17u met af en toe een infojingle... https://s2.ssl-stream.com/public/radio_spi of via https://www.radiospi.be😄😄😄

Posted by Hugo Van den Dries on Wednesday, 10 February 2021
Maandag: 19u30-22u

Monday Speakers Corner

- Muziek en informatief programma: één bepaald thema uit de actualiteit wordt ontleed en omkleed met eigen commentaren en bedenkingen, vragen en antwoorden, vergelijkingen en uitspraken van Maitreya, Benjamin Creme, Meester van Benjamin Creme, boeken van Alice bailey of Blavatsky, Krishnamurti,... (meditatie, ontwikkeling, politiek, basisinkomen, ecologie, een verhaal, interviews, etc..) Eén of ander standpunt dat we voorleggen ter discussie: meditatieve inzichten en studiemateriaal, over actie voeren, enz...+  korte infospots over diverse boeken, activiteiten en onderwerpen


Jeudi: 19h30-22h

The French Connection: émission en français

- Musique, Agenda, info, commentaires sur les médias belges et ce que Maitreya et/ou le Maître de Benjamin Creme a dit sur le sujet; approche philosophique, spirituelle et politique sur des sujets actuels
- Questions/réponses

Vrijdag: 19u30-22u

'What's Up ?':

- Informatief programma met muzikale omkadering (jazz, klassiek, new age, wereldmuziek): één bepaald thema uit de actualiteit wordt ontleed en omkleed met eigen commentaren en bedenkingen, vragen en antwoorden, vergelijkingen en uitspraken van Maitreya, Benjamin Creme, Meester van Benjamin Creme, boeken van Alice bailey of Blavatsky, Krishnamurti,... (meditatie, ontwikkeling, politiek, basisinkomen, ecologie, een verhaal, interviews, etc..) + korte infospots over diverse boeken, activiteiten en onderwerpen
Een interessante site van Philippe Cengiarotti met bondige uiteenzettingen van wat de mens vandaag zou moeten eigen maken om iets van de achterliggende oorzaken van het leven, de dagelijkse non-realiteit en de reden van de terugkeer van de Christus en Meesters van Wijsheid te begrijpen.
Soms op woensdag : 14u-16u00

'Music for the Heart:

Muzikaalprogramma volgens thema: Rock, Soul, Classic Rock, Sixties, Bebop, Disco, Reggae, Rap, Punk als het moet...
afgewisseld met infojingles, een lezing of alternatieve bedenkingen over een onderwerp, ...

Programme musical selon le thème : Rock, Soul, Classic Rock, Sixties, Bebop, Disco, Reggae, Rap, Punk si nécessaire...
entrecoupés de jingles d'information, d'une conférence ou de réflexions alternatives sur un sujet, ...

Terug naar de inhoud