Tweede hands boeken+CD/Livres+CD 2e main - RadioSpi

Duiding over actuele politieke, sociale, ecologische en economische actualiteit in relatie tot de terugkeer van de Meesters van Wijsheid en wereldleraar Maitreya
Commentaires et réflexions sur l'actualité poltique, sociale, écologique et économique en relation avec le retour des Maîtres de Sagesse et l'instructeur mondial Maitreya
Radio SPI
Ga naar de inhoud

Tweede hands boeken+CD/Livres+CD 2e main

Ik heb een uitgebreide bibliotheek sinds 1987 opgebouwd. Naar aanleiding van veranderde privé- en andere activiteiten en interesses is onze bibliotheek ook erg uitgebreid in diverse domeinen : spiritualiteit, psychologie, toerisme et cultuur, persoonlijke ontwikkeling, marketing, gezondheid, voeding, romans, enz... Het is tijd dat we die kleine en grotere kennis en wijsheden met meer mensen delen. U misschien?
We stellen een (groot) gedeelte van onze boeken en CD's ter beschikking in ruil voor een bescheiden bijdrage. (volgende lijst is in constructie). Op die manier steunt u een klein beetje de werking van Radio SPI die de uitzendingen volledig gratis aanbiedt aan haar luisteraars en met onze eigen persoonlijke maar beperkte middelen wordt gefinancierd.
De lijst is nog niet volledig (in opbouw)


Geinteresseerd? contacteer: Hugo 071/39.49.39 of contact@radiospi.be
Depuis 1987 et suite à nos activités et vastes intérêts notre bibliothèque personnelle a pris de l'ampleur dans différents domaines: spiritualité, psychologie, tourisme et culture, développement personnel, marketing, santé, nutrition, romans, etc... Il est temps de partager ces petits trésors de connaissance et de sagesse avec plus de gens. Peut-être vous?
Disons que nous faisons une brocante permanente d'une (grande) partie de nos livres et CD. Nous les offrons en échange d'une modeste contribution de votre part. (la liste est en construction)
Ainsi vous soutenez le fonctionnement de Radio SPI, qui est totalement gratuite pour les auditeurs. Personne est payée et nous finançons entièrement son fonctionnement par nos moyens personnels assez limités.

Intéressé(e)? contactez: Hugo 071/39.49.39 ou contact@radiospi.be

In het winkelwagentje kunt u boeken uit mijn persoonlijke bibliotheek (Nederlands, Frans, Engels) en CD's kiezen die ik aanbied aan sterk verminderde prijs.
Ik bied ze aan ter ondersteuning van het werk van Radio SPI.
Als ik ze moet opsturen zal ik evenwel transportkosten moeten aanrekenen.
U kunt ook altijd afspreken om ze te komen halen na afspraak (071/39.49.39: Hugo Van den dries)
Rekeningnummer: BE89 5230 4043 0685 op naam van 'Hugo Van den dries'

of tijdens de tweejaarlijkse  'garage-sail' die ik thuis of in het buurtcomitécentrum (Rue de l'Eglise #20 6200 Châtelineau) organiseer: eerstvolgende datum: zaterdag "zie agenda radio SPI" (10-13u)  - Rue de Taillis-pré 217 - 6200 Châtelineau
of op een publieke 'brocante': (nog niet gekend)
 
Vous pourriez choisir dans la siste des livres et CD de ma bibliothèque personnelle en échange d'une modeste contribution, que j'utiliserai pour financer les activités et le travail de Radio SPI.
Il faut, évidemment, ajouter les frais de transport/livraison à domicile, mais vous pourriez également venir les chercher chez moi sur rendez-vous (071/39.49.39). N° de compte: BE89 5230 4043 0685 au nom de 'Hugo Van den dries'

ou lors d'un 'garage-sail/porte-ouverte': samedi "voir agenda radio SPI (10u-13u) - Rue de Tailli-pré 217 - 6200 Châtelineau
ou lors d'une 'brocante' (je ne connais pas encore une date) ou lors d'une brocante dans la maison du quartier (Rue de l'Eglise #20 6200 Châtelineau) (je ne connais pas encore une date)
60 minutes success skills series: Building customer loyalty
The 60 minutes success skills series addresses the need in today's frantic world of hard information in an accessable and stimulating way. By John Fraze-Robinson
Subjects include:
The facts and fallacies of Customer loyalty
The Five Strands of True Loyalty
Managing Customer Loyalty
Measuring Loyalty
ISBN: 1-901306-27-5 - 63 pages
1.00 €
Toevoegen
Business masterminds by Stephen Covey
Out of the serial: he gurus who transformed the business world, by Robert Heller. Stephen Covey: the bestselling teacher of personal and professional effectiveness

STEPHEN COVEY MADE AN UNPRECEDENTED IMPACT WITH HlS INSPlRATIONAL BOOK ‘THE SEVEN HABITS OF HIGHLY EFFECTlVE PEOPLE’. HE HAS CONTINUED TO REVOLUTIONIZE THE WORKPLACE WITH HlS POWERFUL INSIGHTS INTO SUCCEEDING AS AN INDIVIDUAL AND AS A MANAGER.

In this enlightening volume, Robert Heller explores Stephen Covey's highly influential approach to personal effectiveness and presents a series of masterclasses that show how to use his groundbreaking ideas.
Discover Covey's strategies for:
PUTTING FIRST THINGS FIRST • EXERCISING SELF-LEADERSHIP QpTIMIZING YOUR CAPABILITY • WIDENING YOUR CIRCLE OF INFLUENCE • FINDING WIN/WIN SOLUTIONS • DEVELOPING AN "ABUNDANCE MENTALITY". WINNING SYNERGY'S REWARDS

- 112 pages
3.00 €
Toevoegen
Champollion l'Egyptien - livre de poche - par Christian Jacq - 368 pages
Juillet 1828-décernbre 1829 : Jean-François CHAMPOLLION, le génial déchiffreur des
hiéroglyphes, s'aventure enfin en Egypte, dans Un Orient rnystérieux et redoutable. Lui "l'Egyptien" est placé à la tête d'une petite comrnunauté de chercheurs qui, d'Alexandrie à Abou-Sirnbel, connaîtra les joies et les dangers d'une fabuleuse découverte.
Une aventure passionnante par un biographe passionné.
(Format 'Pocket')
Christian Jacq, docteur en études égyptologiques, est l'auteur de nornbreux ouvrages dont "L'Egypte des grands pharaons" (Perrin) couronné par l'Acadérnie française
3.00 €
Toevoegen
Comment créer un grand réseau dans le Marketing de réseau
Traduction d'un bestseller Américain, une adaptation des séminaires de Don Failla. Outil pratique pour ceux qui veulent développer un réseau dans le domaine du marketing de réseau
Rédigé et édité par Joe Hardwick - 111 pages
2.00 €
Toevoegen
Comment se faire des amis
Par Dale Carnegie (livre de poche)
Nos relations avec les autres sont-elles importantes ? Sont-elles un facteur d'efficacité, de qualité de vie ?
La qualité de contact est un puissant moteur de succès : être recherché pour ses qualités humaines, créer la sympathie, faire passer ses idées, ne pas gâcher une relation de travail, savoir motiver, corriger sans démotiver ...
Être vraiment apprécié dans son entourage, professionnel et personnel : voilà qui détermine largement l'efficacité et la qualité de vie !
Et cela s'apprend : ce livre, utile à tous les âges et dans tous les métiers, donne d'excellents conseils pour améliorer vos relations.
Dale Carnegie Training, leader de la formation, vous permet de mettre en pratique par des stages de communication, leadership, vente, négociation, confiance, capacité à motiver, interventions en public, travail en équipe, qualité de service et relations humaines.

250 pages
2.00 €
Toevoegen
Daddy come home
The true story of John Lennon and his father by Pauline Lennon - 208 pages
1.00 €
Toevoegen
De 10 geheimen van succes en innerlijke rust
Dr. Wayne Dyer helpt met zijn inzichten bij de zoektocht om de weg van het leven te effenen en succes te bereiken die ieder mens tracht te vinden.

Een ongecompliceerd boek, met een belangrijke boodschap.
Ieder mens volgt in zijn leven zijn eigen weg, waarop hij vele hobbels en kuilen tegenkomt. Bijna iedereen gaat vroeg of laat op zoek naar een manier om de weg van zijn leven te effenen, en succes te bereiken
Dr. Wayne Dyer helpt bij deze zoektocht. Met zijn eenvoudige, maar 0 zo heldere inzichten en praktische adviezen biedt hij een helpende hand aan iedereen die op zoek is naar voorspoed en innerlijke rust.
Dr. Wayne Dyer is al meer dan vijfentwintig jaar een internationaal gerenommeerd psychotherapeut.
Zijn boek ‘Niet morgen, maar nu’ bood hulp aan honderdduizenden mensen over de hele wereld.

Luxeuitgave - ISBN: 90-229-8702-7 - 158 pagina's
8.00 €
Toevoegen
De 45 seconden presentatie die uw leven zal veranderen
Seminarie van Don Failla om te leren op een simpele manier mensen te benaderen om in je netwerk actief te worden - 95 pagina's
2.00 €
Toevoegen
De kracht in jezelf
Onvermoede vermogens van het onderbewustzijn. Door Dr. Joseph Murphy
Waar in de psychiatrie de nadruk ligt op het ziekmakend vermogen van het onderbewustzijn, belicht de auteur van dit boek vooral het heilzaam effect van datgene wat onder de drempel van het bewustzijn ligt. Via een heldere uitleg van de werking van het bewustzijn en het onderbewustzijn komt de schrijver tot een aantal praktische adviezen die, mits zij stipt worden opgevolgd, kunnen leiden tot geluk, bevrijding van angst- en schuldgevoelens, een jong blijvende geest, het succesvol omgaan met moeilijke mensen, genezing van verslavingen, welstand en carrière.
De boeken van dr. Joseph Murphy, een beroemd psycholoog en propagandist van het positieve denken, worden overal ter wereld door miljoenen gelezen. In het Nederlandse taalgebied verschenen naast dit boek 'De weg naar een rijker leven', 'Geheimen van de I Tjing en 'Onze kosmische vermogens'.

205 pagina's
4.00 €
Toevoegen
De kracht van positief denken
Een levende persoonlijke getuigenis van eigen autobiografische ervaringen waaruit de schrijver heeft geput om te worden wat hij is: succesvol en diep menselijk. door Dr. Vincent Peale

Het laatste boek van de voor talrijke mensen inspirerende predikant-schrijver Norman Vincent Peale, is te beschouwen als een autobiografie. De auteur maakt als het ware de balans op en komt tot de conclusie dat de kracht van positief denken, van vertrouwen en van enthousiasme waarover hij anderen in woord en geschrift vertelde ook voor hemzelf altijd een belangrijke rol heeft gespeeld.
De kracht van positief leven is dan ook een levendige persoonlijke getuigenis over de krachtbron waaruit de auteur zijn inspiratie heeft geput: geloof in het evangelie van Jezus Christus. Zo wordt dit boek een ware bevestiging van alle vorige boeken en zal het voor velen een bemoediging en een zegen zijn.
Met veel waargebeurde verhalen en voorbeelden uit de praktijk worden de theorieën over leven met vertrouwen en persoonlijke effectiviteit, gebaseerd op een diepgaand geloof in God, geïllustreerd.

ISBN: 90-10-05382-2 - 286 pagina's - ed: 1984
4.00 €
Toevoegen
De profetieën van Nostradamus door Mr. Dr. W. L. Vreede - 205 pagina's
NOSTRADAMUS (1503-1566), arts en astroloog, die o.a. de grote brand van Londen in 1666, Napoleon's nederlaag bij Waterloo en de ondergang van Hitier voorspelde, geldt als de grootste ziener die Europa heeft voortgebracht.
Zijn faam als voorspeller en medicus was zo groot, dat de Paus hem in bescherming nam, toen hij van ketterij en tovenarij beschuldigd werd.
Waarschijnlijk is de bewering dat Nostradamus een rnagiër was in de wereld gekomen door de succesvolle werking van de zalf, waarmee hij de pestlijders in de Provence genas.
In 1555, één jaar voordat Koning Henri III hem als hof-astroloog naar Parijs riep, werden zijn "Centuries" of "Prophetieën" gepubliceerd.
Of deze voorspellingen op astrologische of kabbalistische basis berusten is niet zeker. Wel staat vast, dat deze voorspellingen ten gevolge van hun door de geschiedenis bewezen juistheid een legendarische klank bezitten. Dit verklaart tevens, waarom de "Prophetieën" talloze malen in Frankrijk en daarbuiten zijn herdrukt. O.a. in Duitsland,waar het niemand minder dan Goethe was, die in zijn proloog tot "Faust" voor het eerst het verschijnsel van de visionnair Nostradamus aan de orde stelde.
Die hier aangeboden uitgave is een volledige Nederlandse vertaling van de in 1558 verschenen editie en biedt de hedendaagse lezer de gelegenheid te zien wat er in de toekomst nog voor de wereld in het verschiet ligt.
4.00 €
Toevoegen
Echt waar: wensen worden werkelijkheid
Door Corrie van Loon en Hans Korteweg.

Corrie van Loon vertegenwoordigde samen met vrouw Hermance in Nederland de Science of Mind, een der grootste metafysische scholen. Hij is werkzaam als geestelijk genezer en metafysisch leraar.
Hans Korteweg is psychotherapeut en de oprichter van het Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie. Beiden leiden zij ook mensen op om hun helende en helpende eigenschappen in het dagelijks leven vorm te geven. Vanuit hun praktijkervaring en levensvisie komen zij tot zeer verwante inzichten: hoe belangrijk en betrouwbaar onze intuïtie is en welke kracht onze gedachten hebben. Deze gedachtenkracht en de energie van liefde, die ons met elkaar verbindt, stellen ons in staat onze bedoeling met dit leven en onze verwachting ervan gestalte te geven. Het doel dat we ons in dit leven stellen, kunnen we zèlf realiseren. Door naar deze vermogens te luisteren, kunnen we in wezenlijk contact komen met onszelf en met onze medemens.
We worden creatieve wezens die bewust ingeschakeld zijn in het steeds voortdurende scheppingsproces. De antwoorden die beide therapeuten op levensvragen geven zijn typerend voor hun positieve benadering van het bestaan en hun liefde voor hun naasten.

167 pagina's
2.00 €
Toevoegen
Een gezonde zaak
Financiering, rechtsvormen, ondernemingsplan - Wim Veldhuizen

Het opzetten van een eigen praktijk is voor veel studenten in ·de natuurlijke geneeswijzen een van de weinige mogelijkheden om iets met hun opleiding te gaan doen. Helaas is er tijdens de studie dikwijls niet voldoende nagedacht over de zakelijke kant van de praktijkvoering. Als de aankomende therapeut zich wil gaan vestigen, moet er ineens ook aandacht gegeven worden aan regels en wetten waar een therapeutenpraktijk aan moet voldoen. Gelukkig zijn er bedrijven en instellingen die startende ondernemers, en dus ook startende therapeuten, kunnen adviseren. Maar voor therapeuten in de natuurlijke gezondheidszorg blijkt de drempel om daar aan te kloppen nogal eens te hoog. Kennis van de zakelijke kant is een onmisbare factor voor het succes en de continuïteit van de praktijk. Een Gezonde Zaak kan hierbij van steun zijn.
Nog voordat er met een praktijk van start gegaan kan worden, moeten er vele belangrijke keuzes gemaakt worden, die bepalend zijn voor de manier waarop gewerkt gaat worden: alleen of samen met een collega een praktijk voeren, de rechtsvorm, de locatie en natuurlijk keuzes die het financiële plaatje betreffen. Het is beter hier vooraf over na te denken en een goed ondernemingsplan op te stellen.
Ook voor therapeuten die al een tijdje bezig zijn, en nog vragen hebben op zakelijk gebied, kan een investering in Een Gezonde Zaak op zijn plaats zijn. Ben ik wel voldoende verzekerd? Kom ik in aanmerking voor zelfstandigenaftrek bij de belasting? Is er een beroepsvereniging die voor mij en mijn therapievorm iets kan betekenen? Op veel van deze vragen is in dit boek een antwoord te vinden.
De auteur, Wim van Veldhuizen, heeft als therapeut jarenlange ervaring opgedaan in zijn eigen praktijk voor klassieke homeopathie. Daarnaast heeft hij ook jarenlang les gegeven in het opzetten van een eigen praktijk aan diverse opleidingen in het land. Zijn boek is een zakelijk ruggesteuntje voor therapeuten in de natuurlijke gezondheidszorg; zakelijke informatie voor het starten en voeren van een gezonde praktijk

ISBN: 90-807364-5-7- 207 pagina's
8.00 €
Toevoegen
Faites-le tout de suite !
La procrastination est la raison première de l'échec à mener une vie riche et comblée affirme Edwin Biss dans ce livre à la fois inspirant et pratique. L'on remet ses tâches à plus tard pour diverses raisons: la peur du succès, la timidité, la dépression, I'indécision, le manque d'organisation, etc. Toutefois, en adoptant la stratégie réaliste que nous propose I'auteur, chacun peut trouver sa voie vers une vie beaucoup plus satisfaisante.
Ce programme en 12 étapes est facile à comprendre et à mettre en pratique: Vous apprendrez à vaincre les 40 plus grandes excuses pour ainsi . réaliser vos rêves les plus chers.

ISBN: 2-89225-093-5 - 232 pages
2.00 €
Toevoegen
? 'Healing the shame that binds you' by John Bradshaw
"I used to drink," writes john Bradshaw "to solve the problems caused by drinking. The more I drank to relieve my shame-based loneliness and hurt, the more I feIt ashamed
Shame begets shame. . .. I came to see that shame is one of the major destructive forces in all human life. In naming shame I began to have power over it."
In an ernotionally revealing way Bradshaw shows us how toxic shame is the core probletn in our compulsions, co-dependencies, addictions and the drive to superachieve, resulting in the breakdown in the family system and our inability to go forward with our lives. We are bound, Bradshaw tells us, by our shame. But drawing from his 22 years of experience as a counselor, he offers us the techniques to heal our shame. Using affirmations, visualizations, "inner voice" and "feeling" work plus guided meditations and other useful healing techniques, he releases the shame that binds us to our past.
This important book breaks new ground in the core issues of societal and personal breakdown, offering new techniques of recovery vital to all of us.
]OHN BRADSHAW, author of best-selling BRADSHAW ON THE FAMILY and television host for the PBS series of the same name, was born in Houston, Texas, and was educated in Canada; where he studied for the Roman Catholic priesthood, earning three degreés from the University of Toronto. For the past 20 years he has worked as a counselor, a theologian, a management consultant and a public speaker. ]ohn Bradhsaw is married and has three children.
- 243 pages
2.00 €
Toevoegen
Het geheim van positief denken
Waarom sommige positief denkende mensen geweldig succes hebben - door Dr Vincent Peale
EENVOUDIGE PRINCIPES LEIDEN TOT GEWELDIGE RESULTATEN
Dit openhartig geschreven boek kan het belangrijkste boek zijn dat u dit jaar zult lezen ...
Slachtoffers van de middelmatigheid hebben dat aan zichzelf te wijten, zegt dr Norman Peale.
Als u negatieve gedachten uitstraalt, krijgt u negatieve gedachten terug. Als u inspirerende gedachten van geloof, hoop en optimisme uitstraalt, zullen positieve gedachten naar u terugstromen.
Dr Peale vertelt u, hoe u door positief denken tot geweldige successen kunt komen en hij geeft interessante aanwijzingen om uw twijfels te veranderen in zelfvertrouwen en hoe uw idealen te verwezenlijken.
Als u begrijpt, waarom u het beoogde succes niet behaald heeft, kunt u nieuwe dromen en grotere idealen nastreven.
U kunt alles wat uw succes in de weg staat overwinnen - wat voor moeilijkheden u ook ondervindt.
Norman Vincent Peale, is de schrijver van verscheidene bestsellers, waaronder De Kracht van Positief Denken, het eerste boek dat het begrip positief denken introduceerde en waarvan meer dan 15 miljoen exemplaren in vijfenveertig
talen verkocht zijn.

ISBN: 90-6057-604-7 - 167 pagina's
2.00 €
Toevoegen
How to build a Multi-Level Money Machine
The science of Network Marketing by Randy Gage - 281 pages

For the first time ever, the complete, step-by-step strategies for building a massive network are revealed in this extraordinary book. Randy Gage, the world's preeminent expert on Network Marketing, lays bare his secrets for creating a massive, exponentially-growing organization - your personal multi-level money machine. In this land mark book, you'll learn exactly what you must do to duplicate yourself and leverage your income in this amazing business.

ISBN: 0-9673164-6-4
6.00 €
Toevoegen
How to get Rich without winning the lottery
Simple methods to Get Rich, Retire Wealthy and Have the Time of Your Life by Keith Schreiter -
64 pages
ISBN: 1-892366-06-01

(8 exemplaren/exemplaires beschikbaar/disponibles - kado's voor wie boeken koopt - cadeau pour ceux qui achètent d'autres livres)
1.00 €
Toevoegen
Knights of the Black & White byJack Whyte - 548 pages
He swore eternalal legiance to the Order - but at what cost?
It is 1088 and young knight Hugh de Payens joins the Order, an ancient society wreathed in secrecy whose alliances unite France's most prominent families in a bond more sacred than even their loyalty to king and country.
Hugh is hurled into the nightrnarish world of the First Crusade, but the blood-soaked brutality he witnesses there repels him. He resolves to rernain in the Holy Land but dedicate the rest of his life to God, not war, Iorming an order of monks committed to protecting pilgrims on the road to Jerusalem. But the Order has not forgotten Hugh, and charges him and his brother Knights with a near-impossible task: to find and bring home the lost treasure of the Order. There's just one problem. The treasure contains revelations so dangerous it could destroy the Kingdom of Jerusalem - and the mighty Catholic Church itself ...
"Whyte shows ... time and again how persistence, knowledge
and empathy can help push back the darkness of ignorance to build a shining future."
Publishers Weekry
4.00 €
Toevoegen
La Conspiration du Mal, vol 2 d'une série 'Les Mystères d'Osiris' (4 volumes) par Christian Jacq - 409 p
Volume 2: Malgré la détermination du pharaon Sésostris, malgré les efforts conjugués de ses généraux qui cherchent - en vain - le coupable, malgré les incantations quotidiennes et les soins de la reine et des sept prêtresses de la déesse Hathor, le bel acacia d' Abydos se meurt. ..
Mais parmi ces prêtresses, la plus mystérieuse, celle qui hante les nuits du jeune scribe Iker, a une idée : pour sauver l'« arbre de vie », il fout construire à Dachour une nouveIle pyramide incarnant Osiris. Sésostris est d'accord, ils trouvent ensemble I'endroit idéal, les travaux vont pouvoir commencer, sous le regard bienveillant d'lsis.
Ce qu'ils ignorent I'un et I'autre, c'est qu'un triple complot se trame contre lui: d'une part, l'Annonciateur, ce barbu diabolique qui prêche aux tribus du désert, a décidé de prendre le pouvoir en faisant assassiner Pharaon ; d'autre part, à la Cour même du roi, un traître ambitieux et voleur n'a plus qu'une solution, éliminer son maître; enfin Iker lui-même, trompé par les apparences, croit le moment venu de régler ses comptes. Or Sésostris est rarement seul, jusqu'au jour ou I'occasion se présente ...

ISBN: 2-84563-112-X - 409 pages - prix original: 20,90€ vendu en série: 20€ les 4 livres
5.00 €
Toevoegen
La femme sage par Christian Jacq - volume 2 de la série 'La pierre de lumière'
Volume 2: Depuis la mort de Ramsès le Grand, les artisans de la Place de V érité sont inquiets. Qui sait si le nouveau pharaon souhaitera poursuivre I'oeuvre de son père et protéger à son tour la prestigieuse cité dont l'avenir semble menacé?
Car le village est en danger, malgré la vigilanee de Claire, devenue la « femme sage» de' la cité. Il y a d'abord Néfer, dit le Silencieux, qui est accusé de malversations et d'actes tyranniques ... Il y a aussi la nourriture et l'eau qui ne sont plus livrées, le sabotage des outils pourtant étroitement gardés, la réserve des métaux précieux qui s'amenuise, et surtout une coalition de troupes ennemies qui se regroupent aux frontières, pendant qu'à Pi-Ramsès, la capitale des Deux Terres, les intrigues des courtisans affaiblissent le pouvoir.
Vols, meurtres, inondations, sortilèges et forfaitures, rien n'est épargné aux héros' de cette aventure ou les complots se succèdent dans une Egypte de légende que le talent de Christian Jacq nous restitue dans sa magnifique splendeur.

ISBN: 2-84563-002-6 - 485 pages - vendu en série (3 livres): 15€
5.00 €
Toevoegen
La Justice du Vizir - vol 3 de la trilogie 'Le Juge d'Egypte' par Christian Jacq - Pocket - 380 pages
Après "La pyramide assassinée" et "La loi du désert", voici le troisième et dernier volume de la trilogie "Le juge d' Egypte)).
Dans la grande salle de Justice, l'heure de l' affrontement ultime a sonné. Pazair, devenu vizir
d'Égypte, et son épouse Néféret, médecin-chef du royaume, n'hésitent plus à défier le ministre
des Finances qui se présente comme le porte-parole des conjurés détenant le testament des
dieux et dont le but avoué est de renverser Ramsès le Grand afin de s' emparer du pouvoir.
Le vizir et son épouse sont seuls désormais, engagés dans une lutte qui paraît perdue d' avance. Branir, leur maître spirituel, a été assassiné. Souti, leur frère de sang, pourrit dans une prison nubienne. Qui est l'àme cachée de ce complot ténébreux ? Qui se cache derrière la silhouette fantomatique du mystérieux "avaleur d' ombres" ?
Pazair parviendra-t-il a lui échapper et à sauver l'Egypte d'une destruction programmée ?

ISBN: 2-266-06550-5 - 379 pages - Vendu en série de 3 volumes: 6€ - pocket

2.00 €
Toevoegen
La loi du désert - vol 2 de la trilogie 'Le Juge d'Egypte' par Christian Jacq - Pocket - 420 pages
Après "La pyramide assassinée", ce second volume de la trilogie "Lejuge d'Égype" nous fait découvrir, à travers un roman policier haletant, les mille et un aspects de la vie quotidienne
en Égypte ancienne.
Le testament des dieux, qui seul assure la légitimité du pharaon Ramsès 11, demeure introuvable. Sur la piste d'un complot diabolique qui unit des hommes de pouvoir et d'influence, le juge Pazair est déporté dans un bagne. Mû par une volonté inflexible, le petit juge parvient à s' enfuir ... De retour à Thèbes, avec l' aide de sa jeune épouse Néféret, médecin réputé, et de ses fidèles amis Kern et Souti, Pazair enfin innocenté poursuit son enquête, avec l' accord tacite du souverain, tandis que meurtres, enlèvements et actes de corruption se multiplient. Mais la fête de régénération approche. Ramsès II devra-t-il abdiquer, mettant ainsi fin à une dynastie millénaire ?

ISBN: 2-266-06361-8 - 420 pages - Vendu en série de 3 volumes: 6€ - pocket

2.00 €
Toevoegen
La Pharaonne - par Violaine Vanoyeke - livre de poche - 340 pages
La Pharaonne *** Le Voyage d'éternité
Fille de Thoutmosis, héritière du tróne, intelligente et impétueuse, Hatchepsout a épousé son demi-frère, ainsi que le veut la coutume, ce qui ne l' a pas empêchée de devenir la première femme à coiffer le pschent royal des pharaons d'Égypte.
Le pâle Thoutmosis II n' a pu s' opposer à cette flamboyante ascension. Mais voici que la danseuse Iset lui donne enfin un fils, alors que Hatchepsout n' a que deux filles. Confrontée aux intrigues et aux complots ourdis autour de ce dernier, la reine devra dans le même temps éloigner l'ennemi des frontières, avec l' aide de Senmout dont elle est éprise.
Violaine Vanoyeke achève ici une somptueuse fresque égyptienne, un roman vrai ou se mêlent l'arnbition, l'amour, la guerre, sur la toile de fond d' une civilisation éternellement fascinante.

2.00 €
Toevoegen
La place de vérité par Christian Jacq - volume 4 de la série 'La pierre de lumière'
Volume 4: La Place de Vérité est en deuil ... Le maître d'oeuvre, Néfer le Silencieux, a été sauvagement assassiné, et une ombre malfaisante plane chaque nuit sur le village.
À Pi-Ramsès, l'atmosphère n'est pas meilleure : la reine Taousert fait ce qu'elle peut pour maintenir la paix, mais son pouvoir est contesté par la caste militaire qui souhaite voir à la tête de l'Égypte un homme fort. La belle Taousert a besoin d'aide, aussi va-t-elle trouver Paneb. Une tendre amitié les rapproche, mais un simple mortel pent-il vraiment s'approcher
d'une étoile ? Paneb se sent très seul, bien que son autorité soit enfin reconnue par la
Place de Vérité. Il doit veiller sur Claire, la femme sage dont la vie est menacée, contrecarrer sans cesse les attaques du traitre, tout en cherchant chàque jour une inspiration nouveIle pour créer les chefs-d'oeuvre des derneures d'éternité des pharaons ... Mais la disparition de Néfer, son père spirituel, l'a plongé dans une telle tristesse que le découragement le gagne ...
Et si Paneb l'Ardent renonce, qui saura sauvegarder l'existence de la Place de Vérité, et au-delà la grandeur et la puissance immortelle de l'Égypte ?

ISBN: 2-84563-004-2 - 457 pages - vendu en série (3 livres): 15€
5.00 €
Toevoegen
La pyramide assassinée - vol 1 de la trilogie 'Le Juge d'Egypte' par Christian Jacq - Pocket - 403 pages
Un incorruptible au pays de Pharaon ...
Voguant de succès en succès, Christian Jacq nous emporte vers les temps anciens de l'Égypte de Ramsès II oû, à travers de somptueuses aventures, nous découvrons une envoûtante civilisation, tous les secrets de sa médecine, le fonctionnement de sa justice, l'organisation de sa vie. "La pyramide assassinée" est le premier volume d'une trilogie à venir.
Comme chaque année, au premier jour du printemps, alors que toute l'Egypte honore ses
ancêtres , Ramsès II se prépare à entrer seul dans la pyramide de Guizèh, oû se trouve le testament des dieux. Sans lui, Pharaon perdrait toute légitimité et se verrait contraint d'abdiquer. Au même moment, le juge Pazair poursuit, implacable, son enquête sur la mort mystérieuse de deux gardes chargés de surveilIer le sphinx de Guizèh. Un crime crapuleux peut-
être, mais alors pourquoi tant de personnages éminents, à commencer par le général Asher, sèment-ils des embûches sur son passage? Le petit juge s' est juré de découvrir toute la
vérité, au péril de sa vie, prêt à sacrifier son amour pour la belle Neferet ...

ISBN: 2-266-06170-4 - 403 pages - Vendu en série de 3 volumes: 6€ - pocket
2.00 €
Toevoegen
La Reine Soleil - par Christian Jacq - livre de poche - 570 pages
Roman historique. Dans la Cité du Soleil brûlent les derniers feux du règne d' Akhénaton et de N éfertiti, L'Egypte est au bord du gouffre et s'inquiète : qui succédera à ces souverains exceptionnels ?
Les regards se tournent vers Akhésa, troisième fille du couple royal, à r extraordinaire beauté, déterminée à poursuivre l'ceuvre de paix de son père. Tous les obstacles tombent devant sa volonté faro uche et son sens inné du pouvoir : Akhésa a le profil d'une reine.
EUe montera sur le tróne aux cótés d'un j eune homme folIement amoureux, le célèbre Toutankhamon. Ladestinée de l'Empire égyptien est entre les mains de ces deux adolescents.
Admirés mais isolés, sauront-ils préserver la destinée de l'Empire égyptien et braver le puissant général Horemheb, éminence grise du pouvoir qui rêve d'être Pharaon?
Égyptologue et romancier, Christian Jacq nous conte ici l'extraordinaire aventure de l'êpouse du cêlëin« Toutankhamon, héroïne oublièe, qui renaît ici avec la vigueur des grands mythes.

ISBN: 2-266-03388-3 - 570 pages
3.00 €
Toevoegen
L'affaire Toutankhamon - livre de poche- par Christian Jacq - 512 pages
Au début du siècle, un jeune pharaon inconnu repose depuis des millénaires, sous son masque
d'or, dans les ténèbres d'un tombeau qui était resté inviolé. Il s'appelle Toutankhamon. Deux
hommes vont l'arracher à l'oubli et tenter de résoudre son énigme.
Trahisons, jalousies: l'affaire Toutankhamon commence, sur laquelle plane une étrange
malédiction. Elle se poursuivra durant un demi-siècle de drames, de folies et d'épisodes hallucinants. Racontée par Christian] acq, historien aussi rigoureux que visionnaire inspiré, elle
atteint la dimension d'une légende épique.

ISBN: 2-266-05235-7 (pocket) - 512 pages
3.00 €
Toevoegen
L'Arbre de Vie, vol 1 d'un série 'Les Mystères d'Osiris' (4 volumes) par Christian Jacq - 411 p
Volume 1: Les Mystères d'Osiris, au-delà de la fougueuse quête du jeu ne Iker à la recherche de sa vérité, et du combat de Sésostris III contre les forces du Mal....
Tome 1:
Au coeur du temple d'Abydos, un acacia est en train de mourir ... Et à travers lui, toute l'Égypte est menacée. Car ce n'est pas un arbre comme les autres : il a jailli de la tombe du dieu Osiris,
pour annoncer sa renaissance. Le grand pharaon Sésostris III engage aussit6t un combat contre
I'ennemi invisible qui veut conduire l'Égypte à sa perte. Mais il ignore que dans son cercle le plus proche se cache un trcître, un homme qui rêve de pouvoir et d'honneurs, un homme qui va se vendre aux forces occultes ...
Un jeune apprenti scribe, Iker, devient un acteur bien involontaire de ce mystère. Hanté par la vision d'une sublime jeune prêtresse, Iker a la sensation d'être guidé ou manipulé, en tout cas d'avancer sur un chemin dont il ne connaît pas le terme.
ISBN: 2-84563-111-1 - 411 pages - prix originale: 21,90€
Vendu en série de 4 livres

5.00 €
Toevoegen
Le Chemin de Feu, vol 3 d'une série 'Les Mystères d'Osiris' (4 volumes) par Christian Jacq - 405 p
Volume 3: Le jeune scribe Iker a enfin compris qu'en poursuivant le pharaon Sésostris de sa haine il s'était trompé de cible, et que I'ennemi est ailleurs. II est maintenant Fils royal, un titre
unique que lui a donné le pharaon lui-même en I'adoptant.
L'ennemi, celui qui s'acharne sur I'arbre de vie d'Abydos, c'est bien l'Annonciateur, cet être maléfique qui rallie des troupes aux frontières pour envahir l'Égypte et I'anéantir.
Or Sésostris vient de confier à Iker une mission particulièrement dangereuse : pénétrer en Canaan pour y découvrir le repaire de I' Annonciateur ...

ISBN: 2-84563-113-8 - 405 pages - prix original: 20,90 - prix de la série: 20€

5.00 €
Toevoegen
Le chemin du bonheur
L'éternelle richesse de l'humanité, nous dit A.A. Montapert, dépend de la nature de nos pensées, d'une vocation qui comble l'âme et de notre capacité à mettre notre existence en valeur. Il nous rappelle qu'il n'y a pas de vrai bonheur sans Dieu qui a tracé l'unique chemin menant à la réalisation du potentiel humain.
Les soixante et onze courts chapitres de ce livre, portant sur l'espérance, I' amitié, la gaieté, le travail, la jeunesse de cœur, etc, sont autant de poteaux indicateurs qui aplaniront votre voyage sur le sentier du bonheur.
L'auteur de COMMENT RÉUSSIR SA VIE nous livre dans LE CHEMIN OU BONHEUR une très belle philosophie de vie qu'il appuie de ses convictions les plus profondes, le tout écrit dans un style coulant et avec un soupçon de poésie qui saura égayer le cœur et I'esprit de tous. Un très beau livre de chevet qu'il ne faut pas manquer de lire.

ISBN: 2-89225-036-6 - 218 pages
3.00 €
Toevoegen
Le Grand Secret, vol 4 d'une série 'Les Mystères d'Osiris' (4 volumes) par Christian Jacq - 447 p
Volume 4: L'Annonciateur, méconnaissable, se cache au cceur même d'Abydos. Avec ses complices, il s'apprête à commettre le crime suprême. En portant la mort dans le royaume d'Osiris afin d'empêcher sa résurrection, il pourra enfin renverser le pharaon Sésostris, prendre le pouvoir et répandre sa doctrine.
Iker parviendra-t-il à remplir sa mission, célébrer les mystères d'Osiris ? Face au malheur, Isis réussira-t-elle à mener à bien sa Quête de I'impossible ?

ISBN: 284563-113-8 - 447 pages - prix original: 20,90€ - vendu en série: 20€
5.00 €
Toevoegen
Le Management pour les Nuls - par Bob Nelson & Peter Economy
Enfin un livre de management qui ne donne pas l'impression d'être idiot !
Tout et seulement tout ce que vous devez savoir !

ISBN: 2-87691-873-0 - 300 pages
4.00 €
Toevoegen
Le Pharaon Noir par Christian Jacq - 357 pages
Les temples du nord de l'Égypte sont désertés, les dieux oubliés. Chacun ne songe qu'à tirer un maximum de profit pour lui-même. Règnent l'injustice et la corruption.
Cinq siècles après Ramsès, loin de sa splendeur passée, l'empire semble courir à une perte irrémédiable. Un homme, un Nubien, refuse cette fatalité. Piankhy, le «vivant », le pharaon noir, gouverne son royaume du Sud avec sagesse et bonté. Dans son coeur, un seul désir : que les dieux résident de nouveau dans une Égypte unie, nourrie de justice et d'amour. Mais le prix à payer est lourd pour cet homme de paix : il faudrait affronter le Libyen Tefnakt, un prince du Nord autoritaire et ambitieux, qui veut rétablir l'ordre et régner dans la gloire - en soumettant le pays par la force.
Entre le pharaon noir et le prince libyen, la guerre est inévitable. Et de la victoire de l'une ou l'autre de ces volontés inflexibles dépend la survie d'un monde millénaire ... Malgré son courage et la magie de son épouse, le pharaon noir est-il vraiment capable de réussir l'impossible ?

ISBN: 2-221-08625-2 - 359 pages
5.00 €
Toevoegen
Le pouvoir par la pensée constructive
Dans votre mental réside une source d'énergie plus forte que l'électricité, plus puissante qu'un explosif, une force infinie et inépuisable. Par Dr. Emett Fox.
« Le symbolisme Biblique a son admirable logique. De même que l'âme est comparée à une femme, l‘Idée Spirituelle enfantée par l'âme est figurée par un entant.» « La découverte consciente que vous faites du Pouvoir caché en vous et votre détermination de vous en servir, représente la naissance de l'enfant. Il est facile de reconnaitre la justesse de ce symbole car l'enfant né dans la conscience est une entité aussi faible que n'importe quel nouveau-né, et il a besoin des mêmes soins attentifs.» « La faculté que vous avez de prendre contact avec votre mystérieux Pouvoir intérieur, faible d'abord, se développe petit à petit, jusqu'au moment ou vous constatez qu'il a pris la direction de votre vie ... » « La vie de Jésus, figure centrale de la Bible, est l'exemple frappant de cette Vérité. On nous dit qu'Il est né dans une étable et nous savons qu'il est devenu le Sauveur du monde.»

ISBN: 2-900219-09-7 - 270 pages
3.00 €
Toevoegen
Le pouvoir ultime
Le véritable succès se fonde sur l'amour, pouvoir ultime de l'être humain.
Bien que la peur s'avère souvent u n important facteur de motivation dans la vie, elle mène inévitablement à I'échec. Mais une attitude craintive et défaitiste peut être transformée en' un indéfectible engagement d'amour, envers soi d'abord, et envers ses parents, enfants, amis, collègues, etc.
Dave Grant présente et explique dans ces pages les douze étapes qui mènent à l'amour vrai, clé de toute réussite. En annexe, un inventaire des valeurs, un test de respect de soi et un guide de croissance vous permettront de vérifier vos besoins et vos progrès.
Maîtriser le pouvoir de l'amour, c'est connaître une vie de croissance, de confiance et de créativité!

ISBN: 2-89225-101-X - 229 pages
2.00 €
Toevoegen
Leadership Skills for Woman
Test your leaderschip potential; achieve impact as a manager; evaluate yourself by Marilyn Manning and Patricia Haddock

As women take up more and more roles of increasing importance in management there is growing recognition that, while they can perform equally well and sometimes better than their male counterparts, there are differences in the way their skills as leaders can be developed.
In Leadership Skills For Women the author provides easy-to-use instructions and exercises so individuals may develop their potential as leaders. The book also addresses the special problems that arise, such as
working with men and dealing with stereotype and prejudice.
No one becomes a strong leader overnight. Leadership comes from a combination of good personal skills, talent, and character. Leadership Skills For Women shows the reader how to shape and nurture her leadership style by learning new skills, working to eliminate problem behavior patterns and becoming more productive. Designed to be read
with a pencil in hand, this book will show the reader how to assess her capabilities, use her unique talents, plus feminine strengths, to become the best leader possible, both on the job and in her personal life.
Marilyn Manning, PhD, is a public speaker and seminar leader. She is president of her own management firm and the author of several books.
Patricia Haddock is a full-time communications consultant specializing in self-improvement and business skills, having worked previously in a major US bank.

ISBN: 0-7494-0060-9 - 71 pages
1.00 €
Toevoegen
Les sept habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent
La réussite ne s'atteint pas avec des recettes d'un jour. Elle se construit peu à peu sur des principes justes et immuables.
« Chacun de nous vit selon des schémas, des habitudes qui sont autant de traits de caractères acquis. Ainsi, nous adoptons souvent des habitudes inefficaces, destructrices, négatives qui mènent à I'échec professionnel et personnel.
Dans ce livre, je vous présente 7 habitudes de gagnants. Ce ne sont pas des formules de dynamisation; ni des remèdes miracles; surtout pas des trucs; mais la possibilité globale qui vous mènera à un développement individuel et social
positif.
Les 7 habitudes conduisent petit à petit à une sorte d'échelle de la maturité.
Vous allez intégrer des principes d'équité, d'intégrité et de dignité humaine. Vous apprendrez à accepter les changements qui touchent votre vie familiale et professionnelle et donc à gagner la sagesse et le pouvoir de saisir de nouvelles opportunités.
Les 7 habitudes vous permettront d'agir en harmonie avec vos propres valeurs. Vous communiquerez mieux avec les autres. Vous réglerez vos problèmes personnels, familiaux et professionnels. En somme, vous découvrirez que votre bonheur est entre vos mains.» Stephen R. Covey
ISBN: 2-87691-300-3 - 318 pages
8.00 €
Toevoegen
L'étoffe des leaders
Les principes cardinaux du leadership. Par Stephen R. Covey

Savez-vous dire non ?
Qu' avez-vous retenu de vos études ?
Consacrez-vous assez de temps à vos enfants ?
Pensez-vous être apprécié à votre juste valeur ?
I1 y a comme ça des questions simples qu' on élude tous les jours et auxquelles on évite soigneusement de chercher l'ébauche d'une réponse. Ce livre va vous aider à les envisager différemment. Il va vous donner une approche résolument nouvelle, métamorphoser votre vie personnelle et bouleverser votre vie professionnelle.
Si vous faites par tie des huit millions de lecteurs des 7 Habitudes, vous avez déjà appris à vous harmoniser avec vos propres valeurs. L'Étoffe des leaders va plus loin en vous familiarisant avec ces principes cardinaux qui servent de boussole et de compas aux plus grands des décideurs. Suivez-les, changez de cap, vous allez changer de vie.
Diplômé de Harvard et président du Covey Leadership Center, Stephen R. Covey est aussi le conseiller du Président Clinton. La version française de son chef-d’œuvre, Les 7 habitudes, vient d'être rééditée chez First dans une nouvelle traduction. revue et commentée par l'auteur

ISBN: 2-87691-330-5 - 366 pages
8.00 €
Toevoegen
Maître Hiram et le roi Salomon
Quand Salomon, fils de David, est appelé à régner, Israël est déchiré par des conflits internes. En quelques années, ce prince du désert unifie Israël et, investi d'une mission divine, s'attelle à la réalisation d'un de ses rêves les plus fous: la construction d'un temple sur le rocher de Jérusalem.
Fasciné par l'Égypte des pharaons, Salomon fait appel au maître d' oeuvre Hiram, cet homme
étrange et farouche connaît les secrets de l'art du trait, cette science mystérieuse qui a traversé les àges. Ensemble, ils défieront le peuple et la caste des prêtres pour créer un chef-d' oeuvre ...
Un roman ou l'historien Christian Jacq relate la rencontre de deux civilisations légendaires, celles de l'Egypte et d'Israël, et les mystères d'une confrérie de bûtisseurs que les constructeurs de cathédrales considèrent comme leurs maîtres.

ISBN: 2-266-03422-7 (pocket) - 379 pages
3.00 €
Toevoegen
Make your first million in network marketing
Proven techniques you can use to achieve financial success; Hot new tips and techniques for selling, party planning, recruiting, and training that wil build a million-dollar business.
Learn what it takes to make it in network marketing:
• Proven techniques on conducting successful business launch parties, party plans, and business meetings
• Overcoming the fear of making cold calls
• Tips on selecting the company with the best products and most rewarding business plan for you
• Practical advice on organizing business finances, buying supplies, tracking expenses, and balancing the books
• Simple techniques to track your customers' needs, previous purchases, personalities, and lifestyles
• Creating a focused and empowered downline through effective training and leadership
• And so much more!

By Mary and Wayne Christensen.

ISBN: 1-58062-482-0 - 240 pages
4.00 €
Toevoegen
Mars et Venus au travail par John Gray - 313 p - 'J'ai Lu'
Psychologie et santé - Découvrez I'harmonie entre les sexes dans votre vie professionnelle
Aucun doute, dans leur vie professionnelle comme dans leur vie amoureuse, les hommes et les femmes ne viennent définitivement pas de la même planète !
Exemples concrets à I'appui, John Gray nous montre comment, sur le lieu de travail, les différences de fonctionnement entre les sexes conduisent à des situations de crise inextricables, souvent liées à des difficultés de communication.
Avec humour, mais toujours pragmatique, il nous livre les secrets de I'harmonie pour
garantir à toutes et à tous estime de soi et succès professionnel •
JOHN GRAY - Célèbres dans le monde entier, les séminaires de thérapie conjugale qu'il organise depuis plus de vingt ans ont fait sa réputation. Tous ses livres sont des best-sellers.
4.00 €
Toevoegen
60 minutes success skills series: Mastering motivation
The 60 minutes success skills series addresses the need in today's frantic world of hard information in an accessable and stimulating way. By John Fraze-Robinson
Subjects include:
How to keep your motivation at peak
How to lead
How to inspire
How to uncover every individual's motivators
How to build motivation development plans

ISBN: 1-901306-28-3 - 63 pages
1.00 €
Toevoegen
Néfer le silencieux par Christian Jacq - volume 1 de la série 'La pierre de lumière'
Volume 1: Dans une cité interdite de Haute-Égypte vit une confrérie d'artisans et d'artistes chargés de creuser et de décorer les tombes de la vallée des Rois afin de perpétuer leur vie éternelle. Ce village mystérieux, protégé par de redoutables gardes, porte unnom évocateur : La Place de Vérité.
Nul ne sait ce qui s'y passe et personne n'a le droit d'y pénétrer ...
Ses habitants ne répondent qu'à leurs propres lois et ne dépendent que d'un seul maître, leur pharaon Ramsès le Grand. Mais l'un des gardes est assassiné et le soupçon s'abat sur la cité. Qui veut la détruire? Y aurait-il un traitre, ou plusieurs, à l'intérieur de La Place de Vérité?
Christian Jacq signe ici un roman fabuleux ou se croisent, au nom de l'art le plus somptueux, le destin des pharaons, les intrigues des courtisans, le génie des artistes et les passions des hommes ...

ISBN: 2-84563-001-8 - 420 pages - prix original: 21,19€ - vendu en série (3 livres): 15€
5.00 €
Toevoegen
Overwinning door beter management
Generaal Patton's kracht. Een must voor iedereen die leiding geeft. - Door Porter B. Williamson

Het is duidelijk een leerboek over management van een groot leider, wiens wijze woorden recht op de man af, duidelijk en vaak hárd overkomen. Want om een uitdrukking van generaal Patton zélf te gebruiken: hij zei altijd wat hij meende, maar bovenal, hij méénde wat hij zei.

- Als iedereen hetzelfde denkt, dan denkt niemand.
- We kunnen altijd van elkaar leren.
- Zorg voor directe, open communicatielijnen.
- Wees nooit bang te zullen falen.
- Dé manier om te winnen is: nooit verliezen.
- Weet wát je weet en ... wat je niet weet.
- Kies leiders op grond van prestaties en niet omdat het zulke aardige kerels zijn.

Dit zijn slechts enkele van de principes waaruit de grote kracht bestond van de legendarische generaal George S. Patton. Of men ze nu toepast op een militair commando of het beheer van een onderneming, ze zullen een ieder die leiding geeft aanspreken.

ISBN: 90-6057-410-9 - 168 pagina's.
5.00 €
Toevoegen
Pacte d'Amour
Jeux érotiques pour elle et lui •••
Avec Pacte d'Amour, vous entrez dans un monde d'aventures amoureuses passionnantes, torrides, romantiques,excitantes, qui captiveront les couples les plus installés comme les coups de foudre les plus récents.
Pacte d'Amour est un jeu relationnel érotique. Il se compose de deux livres - un pour elle, un pour lui - regorgeant de scénarios passionnants, à réaliser ensemble.
Dans 'Appétits de femme', elle lui fera part de (presque) tous ses fantasmes érotiques, tandis qu'iI sera livré sans défense à l'assouvissernent de ses désirs.
Dans 'Supermec', iI est I'homme, auquel aucune femme ne résiste, celui qui comblera tous ses désirs ...
'La Momie égyptienne', 'Délicieux équilibre', 'Tirage au sort', 'la Nuit de Walpurgis', 'Récital Solo' .... Plus de soixante-dix aventures amoureuses vous attendent, de quol se laisser séduire et surprendre par son partenaire.
37,2 ou fleur bleue, Pacte d'Amour décline toutes les couleurs de l'étreinte.Vous trouverez toujours la situation qui vous rapprochera une heure, une nuit, voire un week-end.
10.00 €
Toevoegen
Pour l'amour de Philae livre de poche - par Christian Jacq - 318 pages
Sixième siècle de notre ère ... que reste-t-il de la sagesse millénaire de l'Egypte ? La montée
du christianisme est si puissante, qu'il n'est plus qu'un seul îlot de résistance : l'île égyptienne de Philae, abri de la dernière communauté religieuse du pays. Là, cinquante adeptes du culte d'Isis luttent, seuls contre le tout-puissant évêque Théodore et les redoutables soldats du Christ... Isis, gardienne des mystères anciens, insuffle courage et volonté à ses hommes. Avec Sabni, prêtre auquel la lie un amour éternel, elle transmet un idéal qui ne doit pas mourir.
Mais, du sud comme du nord, montent des dangers qui menacerit l'existence du temple de Philae. Combien de temps encore le bätirnent sacré pourra-t-il porter la grande
tradition égyptienne ?
Romancier, essayiste, égyptologue directeur de l'Institut Ramsès, Christian Jacq a également publié Chez Pocket: Champollion I'Egyptien~ La Reine Soleil~ Maître Hiram et le Roi Salomon.

ISBN: 2-266-04465-6
2.00 €
Toevoegen
Ramsès - tome 1: Le Fils de la Lumière - par Christian Jacq - vendu en série de 5 livres: les 5 = 20€
Volume 1: Lorsqu'on évoque la grandeur de l'Egypte ancienne, un nom vient immédiatement à l'esprit: Ramsès, qui règna plus de 60 ans. Pour l'heure, Ramsès n'a que 14 an; son père Séthi, pharaon vénéré par son peuple, a su faire de son empire le plus puissant du monde. Mais qui le succédéra? Son fils aîné, rusé et calculateur ou Ramsès, bouillant et passionné? ...

ISBN: 2-221-08153-6 - 389 pages - prix original: 21,90€ - vendu en série (5 livres: 25€)
5.00 €
Toevoegen
Ramsès - tome 2: Le temple des millions d'années - par Christian Jacq - vendu en série de 5 livres: les 5 = 20€
Volume 2: Histoire de Ramsès II romantisée - Pour Ramsès, le Fils de la lumière, l'heure du couronnement est arrivée. Il a tous les atouts pour devenir un grand pharaon. L'amour de Néfertari, la grande épouse, et celui de sa mère, le réseau d'amitiés solides, tissé dans son adolescence, dont celle de l'Hébrteu Moïse, et l'aptitude de Ramsès à jaucher les hommes l'aideront à assumer ses lourdes fonctions.

ISBN: 2-221-08154-4 - 380 pages - vendu en série (5 livres) 25,00€
5.00 €
Toevoegen
Ramsès - tome 3: La Bataille de Kadesh - par Christian Jacq - vendu en série de 5 livres: les 5 = 20€
Volume 3: Pour sauver l'Égypte, Ramsès doit affronter la redoutable armée hittite, dont l'arrnement est supérieur au sien. La grande guerre paraît inévitable. C' est devant Kadesh, forteresse imprenable de Syrie du Nord, que le choc frontal aura lieu.
Comment Ramsès pourrait-il se préparer au combat, alors que la santé de sa royale épouse, Néfertari, victime d'un maléfice, décline de manière irrémédiable et que, sur le territoire mêrne de l'Égypte, un réseau d' espionnage prohittite continue à sévir ?

ISBN: 2-221-08155-2 - 384 pages - vendu en série (5 livres) 25€
5.00 €
Toevoegen
Ramsès - tome 4: La Dame d'Abou Simbel - par Christian Jacq - vendu en série de 5 livres: les 5 = 20€
Volume 4: Malgré le choc gigantesque de la bataille de Kadesh, Ramsès n'a pas réussi à faire plier la redoutable puissance hittite : plutêt que de poursuivre la lutte, l'idée lui vient, en fin stratège, de s'engager sur la voie de la négociation ...
Mais dans la vie de Ramsès il y a aussi, au-delà de la guerre, l'amour qu'il porte à la grande épouse royale. En hommage passionné, le pharaon décide d'offrir à Néfertari le plus fabuleux des cadeaux : à Abou Simbel, deux temples seront édifiés, symboles de leur amour éternel.
Les ombres s'accumulent cependant, de la Nubie à l'entourage du souverain. Et surtout, voici que dans sa propre capitale, Pharaon doit affronter Moïse, l'ami d'enfance perdu depuis tant d'années, Moïse qui revient en Egypte pour exiger l'exode du peuple hébreu. Un nouveau
duel s'engage, obstiné.

ISBN: 2-221-08156-0 - 397 pages - vendu en série (5 livres): 25€
5.00 €
Toevoegen
Ramsès - tome 5: Sous l'Accacia d'Occident - par Christian Jacq - vendu en série de 5 livres: les 5 = 20€
Volume 5: À cinquante ans, après avoir conduit l'Égypte à une éclatante prospérité, Ramsès pourrait aspirer à la sérénité des vieux jours. Mais son fabuleux destin le lui interdit encore : il faut gouverner. Ramsès tente surtout de préserver la paix durement acquise, en dépit des obstacles : l'empereur des Hittites le somme d'épouser sa fille sous peine d'une nouvelle guerre, les Libyens avides de revanche se révoltent ...
Et quand vient l'heure de la vieillesse, son ultime adversaire, Ramsès va s'asseoir à l'ombre de l'acacia d'Occident, pour son dernier voyage. Alors seulement, le scribe Améni, qui a fidèlement servi son souverain pendant soixante-sept années de règne, peut poser son pinceau ...

ISBN: 2-221-08157-9 - 374 pages - vendu en série (5 livres): 25€
5.00 €
Toevoegen
Rethinking the future
Contibutions of Charles Handy, Stephen Covey, Michael Porter,... The distinguished contribtors provide important conceptual components out of wich the next business paradigm will be built
Rethinking Principles, Competition, Control & Complexity, Leadership, Markets, ... the World
ISBN: 1-85788-108-7 - 275 pages
8.00 €
Toevoegen
Strategies
Doing what Works Doing what matters by Phillip C. McGraw, Ph.D. alias Dr Phil
Bestseller including the 10 Laws of Life - 304 pages
6.00 €
Toevoegen
Succes voor dummies
Succes komt niet uit de lucht vallen! Dit boek onthult de geheimen
Succes komt niet uit de lucht vallen! Dit boek onthult de geheimen! Lees hoe zij het deden: ware verhalen van 10 succesvolle personen.
Het allerbeste advies dat lig je kan geven is NU te beginnen! Begin ergens in het boek! Begin in het midden en ontdek hoe je een gigantisch verschil kunt bewerkstelligen in je relaties - met je familie, je collega's, je bankrekening .... en jezelf. Of begin aan het eind en raak geïnspireerd door 10 motiverende juweeltjes. Het is jouw boek, het is jouw leven. Maar waar je ook begint - begin nu!
Zig Ziglars succes spreekt voor zichzelf. Van zijn ongelooflijk populaire boek ‘See you at the top’ zijn wereldwijd 1,5 miljoen exemplaren verkocht. Honderdduizenden mensen in de hele wereld komen jaarlijks naar hem luisteren.
Zijn beroemde'! CAN'-cursus is al in meer dan 3000 scholen en ondernemingen gegeven.

ISBN: 90-6789-983-6 - 385 pagina's
20.00 €
Toevoegen
60 minutes success skillis series: Super selling with NLP
NLP = Neuro Linguistic Programming. What is it? Getting to know your customer, changing your approach,... by Russell Webster
In Super Selling by RusselI Webster you will learn how to:-
Master the three vital stages of the selling process
Become a 'people-person' to enhance your success
Make a powerful first impression on everyone you meet
Build your self confidence and esteem
Communicate like an expert
Gain important advance information on prospective customers
Discover everyone's 'mind method' and 'motivation method'
Write more orders than you ever dreamt possible
ISBN; 1-901306-12-7 - 53 pages
1.00 €
Toevoegen
The Hiram Key by Christopher Knight & Robert Lomas - 496 pages
Pharaohs, freemasons and the discovery of the secret scrolls of Jesus...
Are scrolls containing the secret teachings of Jesus buried in Scotland?
The discovery that the most important incantation of Freemasonry is spoken in ancient Egyprian was the turning-point ofa six-year quest to find the lost roots of the Order. Chris Knighr and Robert Lornas, both Freemasons, soon found themselves unravelling an
extraordinary chain of events that started with the solving of a murder in ancienr Thebes and concluded with the deciphering of a strange medieval building on a Scottish hilltop, Their astonishing bestseller 'The Hiram Key' raises questions that challenge sorne of Western civilizatien's most cherished beliefs: '

Do the Gospels of the New Testament describe jesus, the last claimant to rhe kingship of the Jews, practising the king-making rituals of the ancient Egyptians?
Were scrolls bearing the secret teachings of Jesus buried beneath Herod's Tempte shortly before rhe destruction of jerusalem by . the Romans in 70AD?

Did the Knights Ternplar, the forerunners of modern Freemasonry, excavate those scrolIs in the twelfth century and then adopt the rituals they contained?

And were these scrolIs subsequenrly buried underneath a detailed reconstrucrion of Herod's Temple, on a Scottish hilitop - where they are now awairing re-excavation?

'A breakthrough book. The last four thousand years are never going to look the same again.'
4.00 €
Toevoegen
The new dyanmics of goals setting
Flextatics for a fast-changing future. By Denis Waitley

The New Dynamics of Goal Setting takes readers beyond the usual goal-setting routines to discover new methods for succeeding in a changing world. This dynamic book is a powerful introduction to Flextactics - a new program for recognizing and achieving goals in business and life.
Created for high performance individuals who know their primary mission in life and are looking for efficient, effective ways of fulfilling that mission, these cutting-edge strategies - called Flextactics - will not only put you on track toward achieving your goals, but will help you remain flexible and focused no matter what obstacles, unforeseen circumstances, or setbacks might appear in your path.
Flextactics are principles that will remain valid no matter what circumstantial changes occur in the economy, but they are not hoary adages carved in stone. They are in synch with the newest discoveries in the theories of chaos and complexity that provide the best models for explaining the current business
environment.
In goal setting, the old way was to set goals and pre-program specific subgoals and priorities on a list, and check them off one by one as they are accomplished in an organized, stair-step approach.
The twenty-first century achiever, however, is aware that chaos is always exerting an influence, and sets life-forming goals, with subgoals that can be adjusted to meet spur of the moment changes and rapidly shifting conditions. Multipurpose flexibility is built into all goals, plans and activities. This approach, which is the foundation of flextactics, determines how to fit every new circumstance or experience into your life-forming goals.
The New Dynamics of Goal Setting also includes dozens of techniques, tips, and strategies, plus an all-new twenty-one day plan designed by Denis Waitley to teach Flextactics in an easy step-by-step
program.

ISBN: 1-85788-119-2 - 175 pages
3.00 €
Toevoegen
The quotable executive
Words of wisdom from Warren Buffett, Jack Welch, shelly Lazarus, Bill Gates, Lou Gerstner and more by John Woods

ISBN: 0-07-135734-3 - 212 pages (Luxe Edition)
3.00 €
Toevoegen
The second Messiah by Christopher Knight & Robert Lomas - 349 pages
Templars, the Turin Shroud & the great secret of Freemasonry
Freemasonry's darkest secret
The Second. Messiah reveals that the Turin Shroud, far from being an icon of the established church, provides scientific evidence of an alternative, hidden history of Western civilisation and the secret societies that have controlled it.
For almost seven and a half centuries a piece of doth was venerated because it bore the image of the crucified Christ, but in 1988 results of carbon dating showed that the fabric could not pre-date 1260. Now new evidence condusively proves that it is not a fake ... yet neither is it the image of Jesus Christ.
In solving the riddle of the shroud this book unravels a far deeper mystery: how this medieval
artefact links direcrly both to Jesus and the man believed to be jesus's successor, The guardians of this great secret tried hard to hide it from the world and even their own members. But they failed to destroy the evidence ... hidden in abandoned rituals of Freemasonry,
3.00 €
Toevoegen
The Temple and the Lodge by Michael Baigent & Richard Leigh - 414 pages
Inside Freemasonry -international bestseller
In this enthralling historicaI detective story, the authors of 'The Holy Blood and The Holy Grail' trace the flight after 1309 of the Knights Templar from Europe to Scotland. There the Templar
heritage was to take root, and to be perpetuated by a network of noble families. That heritage, and the Freernasonry that arose from it, becarne inseparable from the Stuart cause. Michael
Baigent and Richard Leigh chart the birth of Freemasonry through the survival of Templar traditions, through currents of European thought, through the mvstery surrounding Rosslyn
chapel, and through an elite cadre of aristocrats attached as personal bodyguards to the French king. Pursuing Freernasonry through the 17th and 18th Centuries, they reveal its contribution to the fostering of tolerance, progressive values, and cohesion in English society, which helped to pre-ernpt a French-style revolution, Even more dramatically, the influence of Freernasonry emerges as a key factor in the formation of the United States of America as an ernbodiment of the ideal 'Masonic Republic'.
4.00 €
Toevoegen
Tout se joue en moins de 2 minutes
La première impression que l'on donne est celle qui reste... par Nicholas Boothman

ISBN: 2-501-03742-1 - 158 pages
2.00 €
Toevoegen
Toutânkhamon, l'ultime secret - par Christian Jacq - roman historique
Le Caire, 1951. Farouk règne en tyran cruel et débauché sur l'Égypte. À l'invitation d'une lettre anonyme, l'avocat américain Mark Wilder arrive sur la terre des pharaons pour découvriI... qui il est vraiment ! Au cceur du quartier chrétien du Caire, il rencontre un religieux aux étranges pouvoirs, descendant des grands prêtres d' Amon, dont les révélations bouleversent son existence. Mark accepte une mission à haut risque : retrouver l'ultime secret de Toutánkharnon, un trésor soigneusement dissimulé par le pharaon lui-rnêrne.
Depuis l' ouverture de la tombe, tout le monde le cherche en vain, au point qu'il est devenu une légende, comme la malédiction qui aurait poursuivi tous ceux qui ont dérangé le dernier sommeil du pharaon ... Aidé par Ateya, une jeune copte dont il tombe follement amoureux, Mark pénètre dans la tourmente d'une Égypte ou la magie bénéfique des pharaons menace de disparaître, laissant les temps modernes seuls et désemparés face à l'emprise du Mal.

ISBN: 978-2-286-03674-4 - 411 pages - prix original: 21,90€
5.00 €
Toevoegen
Willen is kunnen
Naar een probleemloos leven en een gelukkiger bestaan door Dr. Wayne Dyer. Hoe met problemen leren omgaan

Dr. Wayne Dyer heeft wereldwijd zijn naam gevestigd als de psychotherapeut met de heldere inzichten, de begrijpelijke woordkeus en de praktische adviezen. Al meer dan vijfentwintig jaar behoort hij tot de top van de inspirerende en spirituele leiders. Zijn boek Niet morgen, maar nu bood hulp aan honderdduizenden lezers over de hele wereld.
In Willen is kunnen laat Wayne Dyer zien hoe je op eenvoudige wijze kunt leren omgaan met de problemen die je in het leven tegenkomt.
Of het nu gaat om alledaagse dingen als tegenslag op het werk, of om ernstiger zaken als verdriet, pijn of ziekte, voor elk probleem bestaat een oplossing. Hoe vind je deze oplossing? Door de vaste denkpatronen te doorbreken die je leven beheersen. Pas dan kun je de mentale omschakeling maken waardoor je je problemen ziet zoals ze werkelijk zijn, een deel van het leven in plaats van de vervelende hindernissen die we er vaak van maken.

ISBN: 90-229-8551-2 - 298 pagina's
6.00 €
Toevoegen
Winning without intimidation
How to master the art of positive persuation... By Bob Burg
6 audio CD's Box (25 x 30 x 2 cm)
Avoid pushing others - how to do it? What to say ? The 3 P's of powerful persuation - the 7 words never to say - the 8 key words to get someone on your side of an issue, etc...
8.00 €
Toevoegen
Your first year in Network Marketing
How to keep the dream alive! Overcome your fears, experience success, and achieve your dreams by Mark Yarnell and Rene Reid Yarnell

Network marketing is one of the fastest-growing career opportunities in the United States. Millions of people just like you have abandoned dead-end jobs for the chance to achieve the dream of growing their own businesses. What many of them find, however, is that the first year in network marketing is of ten the most challenging-and, for some, the most discouraging.

Here, Mark Yarnell and Rene Reid Yarnell, two of the industry's most respected and successful professionals, offer you strategies on how to overcome these first-year obstacles and posirion yourself for lifelong success. They provide you with a wealth of savvy advice on everything you need to know to succeed in network marketing, such as proven systems for recruiting. training, growing, and supporting your downline and much more.
In an easy, step-by-step approach, you will learn how to:
- Deal with rejection
- Recruit and train
- Avoid overmanaging your downline
- Remain focused
- Stay enthusiastic
- Avoid unrealistic expectations
- Conduct those in-home meetings
- Ease out of another profession


- 270 pages
6.00 €
Toevoegen
Zeg ja tegen het leven
Het beste uit 'Leef gelukkig zonder zorgen' en 'Zo maakt u vrienden en goede relaties' door Dale Carnegie.

Dit is volgens deskundigen het beste boek dat ooit over toegepaste mensenkennis werd geschreven.
Het bevat een selectie uit Dale Carnegie's wereldberoemde bestsellers
'Leef gelukkig zonder zorgen' en
'Zo maakt u vrienden en goede relaties'.
Dit boek zal u helpen:
- Innerlijke zekerheid en geluk te vinden
- Uw zorgen te verminderen _
- Beter met andere mensen om te gaan
- Uw populariteit te verhogen
- Uw inkomen te vergroten

ISBN: 90-6057-594-6 - 212 pagina's
3.00 €
Toevoegen
Een Meester spreekt - artikelen uit Share International
Vanachter de schermen wordt de mensheid begeleid door een groep van hoogontwikkelde individuen - mensen als wij zelf, maar ons vooruit gegaan op het pad van evolutie. Deze
'meesters van wijsheid' werken zelden in de openbaarheid, maar doen hun werk meestal via hun discipelen - mannen en vrouwen die op het gebied van wetenschap, onderwijs, kunst,
religie of politiek hun invloed uitoefenen in de samenleving.
De Britse kunstschilder Benjamin Creme is zo'n discipel van een meester, met wie hij in telepathisch contact staat. Sinds de oprichting van het maandblad Share International, waarvan Creme één van de beide hoofdredacteuren is, leverde diens meester een serie inspirerende bijdragen over uiteenlopende onderwerpen als Rede en intuïtie, De nieuwe beschaving, De kunst van leven, De noodzaak tot synthese, Rechtvaardigheid is goddelijk.
Het voornaamste doel van deze artikelen is aandacht te vragen voor de belangrijkste problemen van het moment en van de nabije toekomst. Een tweede functie is het geven van informatie over de leringen van Maitreya, de meester van alle meesters, die zich sinds 1977 in Londen bevindt ter voorbereiding van een nieuwe openbare missie als wereldleraar voor de
hele mensheid.
Deze artikelen uit de eerste vijf jaargangen van Share International zijn gebundeld in dit boek. (tot eind 1986) - 115 pagina's
1.00 €
Toevoegen
De wederkomst van de Christus en de meesters van wijsheid - door Benjamin Creme - 208 pagina's
Uitgegeven door Sirius en Siderius in 1980
Vanuit het mysterieuze Himalaya gebergte gaf één van de Meesters van Wijsheid langs telepatische weg zijn boodschappen door aan de in Londen wonende Schotse kunstschilder en esotericus Benjamin Creme. Hij is daarvoor door deze Meester uitgekozen en jarenlang door hem getraind en begeleid. Nu, na deze vele jaren durende voorbereiding heeft Creme opdracht gekregen de boodschappen van zijn Meester in wijde kring uit te dragen.
Door middel van dit ontvangststation, want dat is Creme in dit verband, heeft ons de meest opzienbarende boodschap aller tijden bereikt: De Christus is sinds juli 1977 weergekeerd onder de mensen en leeft ergens in een grote wereldstad. Nu is hij 'nog niet door de wereld gekend', maar de dag nadert dat hij zich in het openbaar bekend zal maken en zijn aanwezigheid in onze wereld zal verklaren.
De afgelopen jaren heeft Benjamin Creme bijna onafgebroken de wereld rondgereisd om de door hem ontvangen boodschap uit te dragen en te verspreiden en zo meer ruchtbaarheid te geven aan dit ongetwijfeld schokkende en sensationele bericht.
2.00 €
Toevoegen
L'initié durant le cycle obscur -
L'INITlÉ PAR SON ÉLÈVE
L'auteur de ce livre nous décrit l'action qu'exerce un grand Maître de la spiritualité sur les milieux élevés de la société
londonienne, grâce à sa force persuasive, son rayonnement moral et ses pouvoirs psychiques, dont il n'use qu'avec retenue. - Qu'est-ce qu'un «Initié»? Un être ayant traversé des expériences d'âme et atteint une hauteur spirituelle inconnue au reste des hommes, l'un de ces 300 justes qui; selon les occultistes, se sacrifient pour demeurer sur terre, où ils travaillent modestement, presque secrètement au développement de l'Humanité. - Pourquoi n'en est-elle pas améliorée?
Parce que les hommes devenus parfaits ne se réincarnent plus ici-bas et que les autres, négligeant l'appui de Dieu, restent captifs du mal, Dieu n'usant jamais de contrainte pour les attirer à Lui. Dans la grande lutte entre Dieu et Satan, c'est à l'Homme qu'il appartient de faire pencher la balance du côté du Bien ou du Mal, du Bonheur ou du Malheur.
L'INITlÉ DURANT LE CYCLE OBSCUR
Dans un premier volume, nous avons vu 1'«Initié» accomplir son œuvre spirituelle dans la haute société londonienne. Il la poursuit en Amérique du Nord, ou, dit-il, apparaîtra bientôt une nouvelle sous-race de cette race à laquelle appartiennent tous les Occidentaux: La Cinquième. L'auteur appartient au groupe des disciples que l'Initié prépare - âme et corps - à cette nécessaire évolution. 11 décrit son captivant enseignement, son lumineux exemple, l'usage discret, mais convaincant, qu'il fait de son pouvoir occulte en vue d'alléger la souffrance humaine, enfin nous partageons ses angoisses personnelles de disciple devant l'immense sacrifice que son Maître lui suggère d'accomplir, pour le bien des autres et son propre avancement spirituel.
ISBN: 2-8252-0994-5 (8e édition) - 172 p.
3.00 €
Toevoegen
? Cosmogenie des Rose-Croix par Max Heindel - 721 pages
Genèse, constitution et évolution de l'Homme et de l'Univers, Mondes visibles et invisibles, Vie après la mort et Réincarnation, Déeloppement spirituel de l'Homme et Initiation
8.00 €
Toevoegen
? 'Le Soin de l'Ame' par Thomas Moore - 345 p
"Cet ouvrage extraordinaire a transformé mon univers. Je le recommande de tout cceur, sans la moindre réserve." John Bradshaw
"Un ouvrage humble - et donc merveilleux - sur la vie de I 'esprit." Sam Keen
«Les approches psychologiques et les thérapies modemes adoptent souvent un ton salvateur implicite mais éloquent. Si on pouvait seulement apprendre l'affrrmation de soi, l'amour, la colère, l'expressivité, le recueillement, la fmesse, laissent- elles entendre, on u'aurait plus de problèmes. Le guide pratique du Moyen Age et de la Renaissance, que je prends d'une certaine manière pour modèle, était chéri et révéré, mais il ne s'agissait pas d'un grand art, et il ne promettait pas le ciel. n se contentait de dispenser des trucs pour bien vivre et de suggérer une philosophie de vie pratique pleine de bon sens. Je m'intéresse à cette approche plus
humble, qui admet mieux les faiblesses humaines, et trouve davantage dans cette acceptation la dignité et la paix que dans toute autre façon de transeender la condition humaine.
Cet ouvrage se veut donc un guide de la philosophie d'une vie spirituelle et des techniques pour faire face aux problèmes quotidiens sans lutter pour la perfection ou le salut. »
4.00 €
Toevoegen
Big Al's MLM Sponsoring Secrets
Featuring Tom Schreiter with 12 instructional audio tapes: How to attract, educate and sponsor more prospects into your MLM opportunity
(1996)
12.00 €
Toevoegen
60 minutes success skills series: Successful marketing
by Mike Levy - 64 pages
1.00 €
Toevoegen
Beter met mensen omgaan
Hoe meer mensenkennis we hebben hoe beter we met elkaar kunnen functioneren.
Deze vlot geschreven tekst met inspirerende illustraties kan vangroot nut zijn voor iedereen die met mensen omgaat. Elke pagina geeft een uiterst nuttige les waarvan men direct kan profiteren.
'Dit plezierig leesbaar boekje is een belangrijk opfrissertje, want hoe briljant de wetenschap en hoe vooruitstrevend de technische voorzieningen ook zijn, de hele handel en industrie bouwt op mensen, en daarvoor is dit geschreven
ISBN 906057781 7 - 137 pag.
3.00 €
Toevoegen
Beziel je leven
Negen spirituele principes om alle uit het leven te halen wat er in zit door Dr. Wayne Dyer
Dr. Wayne Dyer heeft wereldwijd zijn naam gevestigd als de psychotherapeut met de heldere inzichten, de begrijpelijke woordkeus en de praktische, effectieve adviezen. In Beziel je leven leert Dyer ons om onze gedachten, wensen, doelstellingen én ons leven te stroomlijnen en te bezielen.
Ieder van ons constateert wel eens met spijt dat het leven waar we van dromen niet overeenkomt met ons werkelijke bestaan. Wij denken dan al snel dat een droomleven niet voor ons is weggelegd. Dyer laat ons zien dat dat een fabeltje is en dat wij onze dromen wel degelijk waar kunnen maken. Aan de hand van de kunst van meditatie leidt Dyer ons met zijn negen spirituele principes naar een bezield en zinvol leven.
ISBN: 90-449-8019-X - 182 pagina's
2.00 €
Toevoegen
Springlevend is een boek met twee gezichten, twee doelen: gezond en lang leven.

In BOEK I brengt M. Rose Windels haar verhaal over haar klanten, rebirthing, zuiveringstechnieken, bewust verbonden ademen en gezondheid. Enkele klanten vallen zo met de deur in huis en vertellen integer over hun ervaringen met het bewust verbonden ademhalingsproces. Ze verdiept zich in: hoe omgaan met aarde, water, lucht en vuur om de mens gezond te houden. Je krijgt een uitvoerig relaas van een bewust verbonden ademhalingssessie gekruid met haar filosofie over de dood en het leven.

M. Rose Windels
Kunst, muziek, mensen en bewust verbonden ademen zijn haar lang leven. Na het regentaat Plastische Opvoeding, het uitgeven van muziek, freelance teeveeproducties, research en regie voor VRT, VTM, VT4, Sr. TV, TNCC en reports voor TV Express en Zondagsblad, leerde M. Rose 23 jaar geleden rebirthing kennen. 12 jaar geleden koos ze ervoor om van haar hobby haar dagelijkse taak te maken. Ze zei de showbizz en TV wereld vaarwel en hield zich nog uitsluitend bezig met "rebirthen", lezingen en workshops geven over de hele wereld. Na haar eerste vertaalboek van Leonard Orr Waarom doodgaan als leven ook kan?, werkte ze aan een tweede, kreeg de microbe te pakken en schreef een eigen boek. Die twee laatste vind je samen in één: Springlevend.
Leonard Orr
Uitdrager van de rebirthing movement en stichter van RBI International schreef een twintigtal boeken, vertaald in 10 verschillende talen. Hij traint rebirthees tot rebirther, geeft internationaal workshops en lezingen. Hij is een Olympisch kampioen in het "uit de comfortzone" halen van mensen. Alleen al zijn energetische aanwezigheid doet twee stenen bekvechten. Hij is een fervente aanhanger van zijn eigen verschillende purificatietechnieken. Hij beschouwt zich als een Eeuwig Fysiek Levende tot het tegendeel bewezen is.

M. Rose Windels
Kunst, muziek, mensen en bewust verbonden ademen zijn haar lang leven. Na het regentaat Plastische Opvoeding, het uitgeven van muziek, freelance teeveeproducties, research en regie voor VRT, VTM, VT4, Sr. TV, TNCC en reports voor TV Express en Zondagsblad, leerde M. Rose 23 jaar geleden rebirthing kennen. 12 jaar geleden koos ze ervoor om van haar hobby haar dagelijkse taak te maken. Ze zei de showbizz en TV wereld vaarwel en hield zich nog uitsluitend bezig met "rebirthen", lezingen en workshops geven over de hele wereld. Na haar eerste vertaalboek van Leonard Orr Waarom doodgaan als leven ook kan?, werkte ze aan een tweede, kreeg de microbe te pakken en schreef een eigen boek. Die twee laatste vind je samen in één: Springlevend.

Leonard Orr
Uitdrager van de rebirthing movement en stichter van RBI International schreef een twintigtal boeken, vertaald in 10 verschillende talen. Hij traint rebirthees tot rebirther, geeft internationaal workshops en lezingen. Hij is een Olympisch kampioen in het "uit de comfortzone" halen van mensen. Alleen al zijn energetische aanwezigheid doet twee stenen bekvechten. Hij is een fervente aanhanger van zijn eigen verschillende purificatietechnieken. Hij beschouwt zich als een Eeuwig Fysiek Levende tot het tegendeel bewezen is.

56 pagina's - gratis
0.00 €
Toevoegen
Le stress, mal du siècle. Génératrices de maladies diverses hypertension artérielle, crises cardiaques, ulcères, insomnies, surmenage, indigestions, désordres mentaux -, les tensions quotidiennes mal contrôlées minent la santé physique et morale d'un individu aussi sûrement qu'un cancer. Sans compter qu'elles constituent un gaspillage irrémédiable d'énergies précieuses.
Mais comment combattre le stress? Comment vivre serein et détendu au milieu des sollicitations de plus en plus nombreuses du monde dans lequel nous vivons?
Le repos, les loisirs et l'exercice physique ne suffisent pas à éliminer les tensions. Seule la relaxation peut le faire.
Alors, comment relaxer? C'est ce que ce livre nous apprendra, étape par étape, illustrations et exercices à l'appui. Mise au point par le Dr Edmund Jacobson, fondateur et directeur du Laboratoire de psychologie clinique de Chicago, cette méthode est simple et efficace: elle a fait ses preuves auprès des milliers de personnes.
Quand on sait relaxer, il suffit de quelques minutes par jour pour assurer à son corps et à son esprit une détente parfaite, largement bénéfique et infiniment productrice. La relaxation, c’est la protection indispensable de l’homme moderne conte un monde agité et sans cesse exigeant.

234 pages
1.00 €
Toevoegen
Dr. Randolph Stone was born in Austria in 1890 and emigrated to the United States in 1903. He lived to be 91 years of age and was living proof of his health ideas, actively traveling and teaching into his old age with energy, inspiration, and enthusiasm. He studied every major natural healing art, earning Doctors' degrees in Osteopathy, Chiropractic, and Naturopathy. He practiced for over 60 years, all the while experimenting with many diets, exercise programs, and therapeutic methods in a constant search for the most effective ways of achieving and maintaining health. This book distills and summarizes the findings and research of a lifetime of unbiased truth- seeking, presenting Dr. Stone's observations in a dear, simple way that people of all ages can understand and apply.
Dr. Stone's health concepts are all based on the living energy currents that can be directly experienced through the diets and exercises described in this book. Dr. Stone's view of health encompasses all dimensions of a human being: the physical, mental, emotional, and spiritual. His approach acknowledges that nourishing and expressing the soul is
as important as nourishing and exercising the physical body. Dr. Stone's Collected Works on the revolutionary healing science Polarity Therapy are also being published in a new edition and further explain his extensive research into healing principles.

ISBN: 0-916360-23-7
187 pages
2.00 €
Toevoegen
« Je suis un de vos frères qui s'est avancé sur le Sentier un peu plus loin que I'étudiant moyen, et s'est chargé par conséquent de lourdes responsabilités. J'ai lutté et j'ai frayé mon chemin vers une illumination plus grande ... C'est pour- quoi, je dois transmettre la lumière quoi qu'il en coûte ... » Ainsi se définit lui-même Djwal Khool.
Voici un ouvrage, de lecture simple et agréable, qui a pour but de faire connaître I‘un des plus grands libérés de notre Terre, I'un des êtres de la Grande Loge Blanche qui président à I'avance de la planète bleue et de son humanité.
Après les ouvrages d'A.A. Bailey. Michel Coquet ne prétend pas révéler de nouveaux faits mais son livre, d'une incontestable clarté, aidera grandement à mieux saisir la vie et I'oeuvre lumineuses de celui qui est connu sous le nom du «Tibétain »
3.00 €
Toevoegen
De 20 av J.-C. à 96 ap. J.-C., quelques dizaines de per- sonnages connus composent la "jet society" de l'Empire romain. Se connaissant entre eux, pratiquant les mêmes sports, parlant la même langue (le grec), utilisant les mêmes moyens de transport, épousant à tour de rôle les mêmes femmes, ils portent souvent le même nom, celui d'une grande famille romaine. Dans I'ombre de ces "illustrissimes", à leur porte, sous leurs pas, voici les obscurs, hommes et femmes "quelconques", dont quelques traces seulement nous sont parvenues: factures, contrats, tombes, graffiti.; Survivant à grand peine pour produire I'excédent que gaspillent les riches, ces' "humbles" ont parfois I'énergie de se révolter. Les légions, alors, se mettent en marche et, bientôt, au bord des routes, les croix se
dressent par milliers.
Au milieu de ce siècle de fer ("I‘âge d'or" des poètes officiels), on entend parler, ici et là, des disciples d'un juif crucifié. En haut lieu, on ignore tout de ce Christus ou Chrestus ... Mais ceux qui se réclament de lui commencent à se faire un peu trop remarquer. lis pratiquent une façon de vivre curieuse, choquante, dangereuse : i Is appellent cela "fraternité".
Ce livre, premier d'une ambitieuse série, est une nouvelle histoire du christianisme ,en cent destins mêlés. II tient compte du dernier état de la science historique, mais se lit comme un roman.
Michel CLÉVENOT
Né en 1932 à Paris, a été vicaire, aumônier de Lycée, aumônier national de la JEC, directeur littéraire des éditions Cerf. Journaliste, il collabore à La Lettre et au Monde du Dimanche. Ses travaux linguistiques et historiques I'ont amené à publier Approches matérialistes de /a Bible, Cerf, 1976.
226 p. - ISBN 2 09 299 401 8
3.00 €
Toevoegen
Dans les pays latins, et en particulier en France, les francs-maçons ont la réputation d'être athées, matérialistes, irréligieux et anticléricaux, si bien que beaucoup de catholiques s'écartent de leurs loges. Dans les pays anglo-saxons, ils sont considérés, au contraire, comme à ce point entichés de bigoterie, que de nombreux libéraux s'abstiennent d'entrer dans l'Ordre maçonnique.
Ou est la vérité?
Richard Dupuy qui, durant onze années, présida aux destinées de la Grande Loge de France, qui participa à de nombreuses conférences de Grands Maîtres, tant en Europe qu'aux Etats-Unis ou en Amérique latine, répond à cette question.
Mais, alors que la plu part des très nombreux ouvrages qui traite nt de la franc-maçonnerie s'efforcent de la décrire sous son aspect exotérique, en s'attachant à son histoire, fertile en péripéties, en événements et en anecdotes, Richard Dupuy nous fait pénétrer dans I'esprit, le cœur et l'âme du franc-maçon. C'est donc de I'intérieur et par le cheminement de la pensée ésotérique, que le lecteur participera à I'ascèse d'un initié et comprendra pourquoi et comment le Maître Maçon parvient à la connaissance de I'ineffable et de I'inconnaissable saisira le sens et la portée du secret maçonnique et il comprendra pourquoi, au-dessus des frontières de nationalité, de race, de religion, de langage, de condition et de culture, la franc-maçonnerie peut constituer cette religion universelle sur laquelle tous les hommes sont d'accord
*
Richard Dupuy est né en décembre 1914, à Alger. Avocat à la cour d'Alger en 1937, il fut nommé sous-directeur du contentieux de la justice militaire au gouvernement provisoire de la République française, à Alger, en 1943, puis directeur de la justice de I' Air, à Paris, en 1944. Depuis 1946, il est avocat à la cour de Paris. De 1956 à ce jour, il a occupé treize fois les fonctions de Grand Maître de la Grande Loge de France.
122 p.
2.00 €
Toevoegen
Historique dite abrégée, mais pour ma part une analyse assez complète.
Ecrivain: Robert-Freke Gould - Traduit par Louis Lartigue - Préface par Claude Gagne
Edité par Guy Trédaniel Editeur (Paris) en 1989. ISBN: 2-85707-324-0 - 473p.
8.00 €
Toevoegen
Trouver une identité pour l'homme du XXIe siecle
La fondation Findhorn a été créée en 1962 et constitue encore, 30 ans après, l 'un des éléments importants d'un mouvement mondial de transformation spirituelle. Au moment ou nous devons affronter de grands défis écologiques, économiques et éthiques, la Fondation Findhorn mérite une attention particulière pour son rôle précurseur et le modèle qu'elle a mis en pratique, modèle d'inspiration occidentale, au contact de la nature, que François d'Assise n'aurait certes pas renié.
Comment vit-on aujourd'hui à Findhorn ? Quelle est l'inspiration spirituelle qui anime I'existence de la Communauté et son évolution au fil des années ? Comment est-elle organisée et gérée ? Quels sont les gens qui y vivent ou y passent ? Pourquoi le font-ils et quel est leur cheminement ?
Dans ce livre, Carol Riddell répond à ces questions et retrace l'évolution de la Communauté depuis le patriarcat des premiers temps, jusqu'aux premiers pas hésitants vers une "démocratie spirituelle", les rapports de la Communauté avec la terre et l'environnement, présente les entreprises et les projets indépendants qui ne cessent de se créer autour d'elle.
Tout en plaçant la Communauté de Findhorn dans son contexte actuel, elle montre comment une identité spirituelle contemporaine peut s'élaborer jour après jour grâce aux activités toutes simples d'un groupe de gens qui vivent et travaillent ensemble.

Carol RIDDELL est membre de la Fondation Findhorn depuis 1983. file a une formation de sociologue et a pratiqué la méditation zen et plusieurs techniques de développement personnel. Son tempérament de chercheur l’a conduite à Findhorn, où elle a travaillé 3 ans aux jardins, puis a dirigé le département du personnel.
ISBN 2-904670.61.0 - 363 p.
8.00 €
Toevoegen
Table des matières
- Avant-propos (Jacques Lemaire)
- Le rôle de la franc-maçonnerie et des francs-maçons dans le dévéloppement de I'idée européenne (Raymond Rifflet)
- La franc-maçonnerie en Allemagne (A. Marius Dées de Sterio )
- La franc-maçonnerie luxembourgeoise (A. Marius Dées de Sterio)
- Passé et renaissance de la franc- maçonnerie dans les pays de l'Europe centrale et du Sud-Est (Janos Frühling et Catherine Sas)
- La franc-maçonnerie en Europe du Sud: Espagne, Portugal, Italie, Grèce (Elisabeth Moreau)
- Le renouveau de la franc-maçonnerie espagnole et I'Europe (Vicenç Molina Oliver)
- La franc-maçonnerie européenne: expansion en Amérique du Sud (José A. Ferrer Benimeli)
- Maçonnerie et démocratie au Portugal (1974-1991) (Manuel Pinto Dos Santos)
- Par delà l'Europe, une maçonnerie de I'universel (Lucette Schouters-Decroly)
- Le CLIPSAS. et I'intégration européenne (Guy Vlaeminck)
- Europe et franc-maçonnerie (Jean-Robert Ragache)
157 p. - Edititons de l'ULB - La Pensée et les Hommes
1.00 €
Toevoegen
L'Europe à la fin du XVIII' siècle est soumise au plus fort bouillonnement d'idées de son histoire. Elle n'est pas isolée. C'est d'Amérique, par exemple, qu'arrivent des thèmes qui marqueront la nouvelle République française dont la naissance et les symboles frappent les esprits européens. En cette période si riche dans le mouvement des idées, les Loges maçonniques prolifèrent et leurs courants divers contribuent à bien des débats, qu'elles soient rationalistes ou mystiques.
Les thèmes du préromantisme et du romantisme investissent au même moment les lettres et les arts: découverte de la valeur des mythes,. des anciennes légendes, de l'imaginaire et de l'intuition.
Une partie de l'Europe des intellectuels se met à idéaliser la Nature, redécouvre le « gothique », et recherche une « rédemption nouvelle » . De nombreux thèmes répandus chez les Francs-Maçons se retrouvent transposés sous la plume des écrivains alors que débute le XIX' siècle : l'homme en tant qu'émanation divine, les grands initiés, l'avènement de l'Age d'Or ... Les concepts acquièrent, dans le contexte illuministe, le statut de schémas applicables à l'Histoire et à la Politique: c'est l'épopée romantique. L'ambiguïté de ces thèmes conduit à une réflexion sur la fluidité de la frontière entre le socialisme mystique et le prophétisme révolutionnaire. Les littérateurs s'érigent en juges, prophètes et prêtres. Le débat est passionnant, d'étonnantes interactions surviennent qui éclaireront les décennies suivantes et les idéologies du xx' siècle.
C'est cette période marquante que traite Daniel Béresniak.
139 p.
2.00 €
Toevoegen
L'utilité - la marche à suivre - Les codes - les plus beaux temples belges
96 p.
1.00 €
Toevoegen
Auteur : JOËL ARVELLE
Quand et comment la Franc-Maçonnerie, née en Angleterre en 1717, a-t-elie été introduite dans notre pays ?
Comment s'y est-elle développée ?
Comment a-t-elle évolué au cours des années ?
Comment se présente-t-elle aujourd'hui ?
Association essentiellement philosophique, elle a néanmoins été amenée à jouer un róle dans des questions sociales et politiques. Dans quels problèmes s'est-elle trouvée impliquée ? Quelles -sont ses relations avec l'Église catholique ?
À ces questions et à de nombreuses autres, l' auteur apporte dans son ouvrage des réponses claires et précises, basées sur des documents de première main. En plus de l'aspect historique, la seconde partie du volume développe particulièrement la situation de la Maçonnerie contemporaine en Belgique.
ISBN 2-87367-028-2 - 281 p.
3.00 €
Toevoegen
Histoire des personnages mystérieux et des Sociétés Secrètes
La pensée ésotérique est encore aujourd'hui vivace et des sociétés d'inspiration traditionnelle existent toujours, qui ne sont pas sans jouer un rôle dans le monde.
Ou trouver des informations qui ne soient pas entachées de naïveté ou de dévotion et des explications historiques qui ne sacrifient pas au romanesque? Car s'il existe quantité de livres érudits et rares sur les groupes initiatiques, il existe aussi un grand nombre d'ouvrages anecdotiques, rocambolesques et douteux.
Renonçant au pittoresque et au folklore, un groupe de spécialistes s'est efforcé de faire le point des connaissances sur « les personnages mystérieux et les sociétés secrètes » de l'histoire passée et présente. par: Louis Pauwels

Qui est le comte de. Cagliostro? L'aventurier Joseph Balsamo, ou le descendant d'une noble lignée? Un charlatan, un escroc, ou un missionné du ciel! Le créateur d'une franc-maçonnerie spiritualiste, ou un sordide indicateur de la police? Quel fut son rôle exact dans l'affaire du Collier de la reine! Comment à Rome fut-il livré à I 'Inquisition! En un mot, Cagliostro fut-iI u n pittoresque aventurier ou un martyr?
Ces questions qui ne sont pas sans relation avec les « dessous» de la Révolution française, Pierre Mariel les pose et suggère des réponses avec une sincérité appuyée sur une érudition véritable. II a eu accès, non seulement aux archives publiques, mais à des documents émanant de sociétés secrètes extrêmement fermées. II a fait, après des années d'enquête, de bien curieuses découvertes ...
C’est le vrai. Cagliostro qu'Il fait revivre ... Un Cagliostro « tel qu'en lui-même, enfin, l’éternité le change»
Pierre Mariel, ésotériste et historien. Auteur de nombreux ouvrages consacrés à l'ésotérisme et aux dessous de l'histoire, ses principales œuvres sont :
Dictionnaire des Sociétés secrètes d'Occident
La Franc-Maçonnerie française
Les Carbonari
Guide des lieux templiers en France
Les Sociétés secrètes qui mènent le monde
Les Hauts Lieux spirituels de l'humanité
Les Authentiques Fils de la Lumière
282 p.
2.00 €
Toevoegen
Sous le nom de Saint-Germain évolua l'un des personnages les plus fascinants du XVlll" siècle. Apparu soudainement en France en 1758, il subjugua les salons, et il devint vite l'ami intime de Louis XV grâce à la marquise de Pompadour.
Depuis lors, sa légende n'a cessé de croître : ses talents de chimiste et son immense fortune annonçaient le magicien, l'occultiste; ses origines mystérieuses, son érudition et ,sa prestance à un âge avancé démontraient son immortalité; sa galanterie, son élégance et ses hautes relations ont fait de lui un agent secret.
Fables ? Qui sait ? Bousculant les clichés comme les supercheries, ce livre reconstitue l'itinéraire et le portrait d'un personnage aussi impressionnant qu'attachant.
222 p.
2.00 €
Toevoegen
Uitgegeven door Sirius en Siderius in 1980
Vanuit het mysterieuze Himalaya gebergte gaf één van de Meesters van Wijsheid langs telepatische weg zijn boodschappen door aan de in Londen wonende Schotse kunstschilder en esotericus Benjamin Creme. Hij is daarvoor door deze Meester uitgekozen en jarenlang door hem getraind en begeleid. Nu, na deze vele jaren durende voorbereiding heeft Creme opdracht gekregen de boodschappen van zijn Meester in wijde kring uit te dragen.
Door middel van dit ontvangststation, want dat is Creme in dit verband, heeft ons de meest opzienbarende boodschap aller tijden bereikt: De Christus is sinds juli 1977 weergekeerd onder de mensen en leeft ergens in een grote wereldstad. Nu is hij 'nog niet door de wereld gekend', maar de dag nadert dat hij zich in het openbaar bekend zal maken en zijn aanwezigheid in onze wereld zal verklaren.
De afgelopen jaren heeft Benjamin Creme bijna onafgebroken de wereld rondgereisd om de door hem ontvangen boodschap uit te dragen en te verspreiden en zo meer ruchtbaarheid te geven aan dit ongetwijfeld schokkende en sensationele bericht.
2.00 €
Toevoegen
Maitreya, de wereldleraar
Sinds een aantal jaren trekt de Britse schilder en esotericus Benjamin Creme internationaal de aandacht met een opzienbarende stelling: de Christus is sinds juli 1977 weer in levende lijve onder ons. Hij bevindt zich in de gemeenschap van Pakistaanse en Indiase immigranten in Londen, en bereidt daar het moment voor dat zijn persoon en werk in de hele wereld bekend zullen worden.
Volgens een bekende Bijbeltekst inderdaad gekomen "als een dief in de nacht" opeen tijdstip dat niemand hem verwachtte, is hij niet alleen de Christus voor de christenen, "maar ook de nieuwe Boeddha, de Imam Mahdi, de Messias, de nieuwe Krishna. Dit zijn allemaal namen voor één en dezelfde: Maitreya, de wereldleraar. Deze heeft zich als dringendste taak gesteld een einde te helpen maken aan de honger in de wereld en te pleiten voor grootschalige sociale en economische hervormingen.
In dit fascinerende boek, dat inmiddels ook werd vertaald in het Japans, Duits, Frans, Chinees en Spaans, legt Benjamin Creme uit wie en wat de Christus in werkelijkheid is. Verder verstrekt hij belangwekkende informatie over onderwerpen als reïncarnatie, inwijding, karma, de anti-christ, Atlantis, evolutie, meditatie enz. De Brit ontleent deze gegevens voor een groot deel aan zijn persoonlijke contacten met een meester van wijsheid.
In deze tijd vol angst en chaos wijkt zijn visie sterk af van die van de vele doemdenkers. Creme zegt dat de mensheid geen derde we- reldoorlog wacht, maar een tijdperk van vrede en ongekende bloei.
ISBN 90-71484-03-3
uitgeverij Share International (1987)
4.00 €
Toevoegen
Vanachter de schermen wordt de mensheid begeleid door een groep van hoogontwikkelde individuen - mensen als wij zelf, maar ons vooruit gegaan op het pad van evolutie. Deze
'meesters van wijsheid' werken zelden in de openbaarheid, maar doen hun werk meestal via hun discipelen - mannen en vrouwen die op het gebied van wetenschap, onderwijs, kunst,
religie of politiek hun invloed uitoefenen in de samenleving.
De Britse kunstschilder Benjamin Creme is zo'n discipel van een meester, met wie hij in telepathisch contact staat. Sinds de oprichting van het maandblad Share International, waarvan Creme één van de beide hoofdredacteuren is, leverde diens meester een serie inspirerende bijdragen over uiteenlopende onderwerpen als Rede en intuïtie, De nieuwe beschaving, De kunst van leven, De noodzaak tot synthese, Rechtvaardigheid is goddelijk.
Het voornaamste doel van deze artikelen is aandacht te vragen voor de belangrijkste problemen van het moment en van de nabije toekomst. Een tweede functie is het geven van informatie over de leringen van Maitreya, de meester van alle meesters, die zich sinds 1977 in Londen bevindt ter voorbereiding van een nieuwe openbare missie als wereldleraar voor de
hele mensheid.
Deze artikelen uit de eerste vijf jaargangen van Share International zijn gebundeld in dit boek. (tot eind 1986) - 115 pagina's
1.00 €
Toevoegen
Par Michael Wise, Martin Abegg, Jr. et Edward Cook
Entre 1947 et 1956, dans le désert de Judée près de la mer Morte, furent découvertes des jarres contenant des rouleaux rédigés en hébreu et en araméen par les Esséniens, du lIe siècle avant J.-C au Ier siècle de notre ère. Réunis ici pour la première fois intégralement, ils constituent les plus anciens écrits bibliques connus, témoignage de la culture qui donna naissance aux textes fondamentaux du judaïsme et du christianisme. Psaumes attribués au roi David, prophéties d'Ezéchiel, Jérémie et Daniel, révélations prononcées par les anges, dernières paroles de Juda, Joseph, Lévi ou Amram: ces textes, fulgurances poétiques, écho des combats épiques entre le Maître de Justice et le prêtre impie, entre les fils des ténèbres et les fils de la lumière, sont d'une importance capitale pour éclairer les sources mêmes de notre civilisation, la relation cruciale entre l'homme et le sacré.
Les chercheurs américains Michael Wise, Martin Abegg, Jr. et Edward Cook en ont réalisé une traduction rigoureuse, lumineuse, accessible au plus grand nombre de lecteurs.
Traduit de I'anglais (Etats-Unis) par Fortunato Israël.
ISBN: 2-262-02082-5 - 666 p.
10.00 €
Toevoegen
Les 33 degrés de la sagesse.
Les sculptures romanes proposent souvent à l'homme un message spirituel. Ainsi, celles de la cathédrale de Metz illustrent les trente-trois degrés de la sagesse conduisant l'homme à la connaissance. De la graine au fruit, de l' arbre sec à l' arbre fleuri, le chemin est long et parfois périlleux qui mène, d' épreuves en défis, à la connaissance de soi et à l' accomplissement.
Christian Jacq nous invite ici à une rencontre magique avec un Maître d'Œuvre, héritier de la science et de la sagesse des bâtisseurs de cathédrales, tout en nous livrant un message d'une étonnante modernité : I' art de vivre, c' est I' art de sacraliser la pensée et le geste, I' art de bâtir sur des fondations solides notre temple intérieur.
Égyptologue et romancier à la renommée internationale Christian Jacq est également connu pour ses ouvrages à caractère initiatique sur la tradition et le cheminement spirituel, tels que "Sagesse Égyptienne}} ou "Le Moine et le Vénérable" parus également chez Pocket, aux côtés de "Maître Hiram et le Roi Salomon", "Ramsès II" (en cinq volumes), "Le juge d'Égypte" (en trois volumes).
ISBN: 2-266*07881-X - Pocket: 201 p.
2.00 €
Toevoegen
Bouwstoffen voor een levendige dialoog over .het erfgoed der mensheid.
Dit boek is in zekere zin een "follow up" van Oosterse Renaissance van Han Fortman. Van Praag is net zo thuis in de Oosterse godsdiensten als in Bijbel of Kaballa. In dit boek heeft hij een aantal essentiële teksten uit het erfgoed der Oosterse en Westerse cultuur gelicht. Zo vindt bv. een ontmoeting plaats tussen bijbels denken en hindoeïsme, tussen Lao-tseu en Plato, tussen zen en chassidisme, tussen Yagnavalkya en Freud. Het geschrift leent zich bij uitstek voor gespreksgroepen, vormings- centra en meditatiekringen. Het houdt zich bezig met vragen over psychologie, filosofie en religie, waarbij steeds de zoekende mens centraal gesteld wordt.
Bovendien bevat het een schat aan uitspraken van de grootste geesten der mensheid.

Van dezelfde auteur verscheen SLEUTEL TOT DE I TJING: Over achtergronden, symboliek en betekenis van dit oude Chinese wijsheid en orakelboek.

ACUPUNCTUUR: Basis, principes en achtergronden van deze Chinese geneesmethode
2.00 €
Toevoegen
Na de publicatie van zijn bestseller De vrijmetselaars in 1990 werd Piet van Brabant een veelgevraagd causeur. Tijdens zijn talrijke voordrachten kreeg de auteur heel wat vragen voorgeschoteld.
Heeft de vrijmetselarij nog zin? Waaruit bestaat een inwijding en wat is haar betekenis? Hoe verloopt een bijeenkomst in de loge? Waarom blijven mannen en vrouwen er gescheiden? Klopt het dat vrijmetselaars, net zoals vroeger de tempeliers, zoveel drinken? Hoe verhoudt de vrijmetselarij zich tot het katholieke geloof? Waarom doen de vrijmetselaars zo stiekem? Hoe zit een loge in elkaar? Wat betekenen al die symbolen?
Het zijn maar een handvol vragen waar Piet van Brabant mee af te rekenen kreeg. Ze dwongen hem vaak tot nadenken over de zin van zijn vrijmetselaarschap en op al die vragen antwoorden te formuleren. Zo wist hij door te dringen tot 'in het hart van de loge'. In dit nieuwe boek ontsluit hij een sacrale wereld die hij zelf al vallend en opstaand heeft leren kennen, nu dertig
jaar geleden.
In het hart van de loge. Rituelen, symbolen en inwijdingen is een boek dat dieper ingaat op de inhoudelijke en morele aspecten van het vrijmetselaarschap. Voor oningewijden is het een grondige inleiding in de wereld van de loge. Voor de lezers van De vrijmetselaars is het een welkome aanvulling.

Piet van Brabant (1932-2006) was redacteur van Het Laatste Nieuws, medestichter van de reguliere Grootloge van België, dignitaris van het Grootkapittel van Het Heilig Koninklijk Gewelf en van de Grootpriorij van België. Hij publiceerde eerder De vrijmetselaars en Lexicon van de loge.

ISBN: 90-5240-323-6 - 173 pagina's
5.00 €
Toevoegen
DE ONTHULLING VAN EEN MYSTERIE
In De Vrijmetselaars bant Piet Van Brabant (1932) een aantal hardnekkige vooroordelen uit, die vooral in Vlaanderen worden onderhouden omtrent doelstellingen, gebruiken en gewoontes van vrijmetselaars.
Als medestichter van de Reguliere Grootloge van België en met zijn hoge functies in het Grootkapittel van het Heilig Koninklijk Gewelf en in de Grootpriorij van België is hij hiervoor de aangewezen man.
De journalist Van Brabant ontsluiert de maçonnieke geheimen, opent de poort van zijn loge, neemt de lezer mee op zijn tocht van de duisternis naar het licht en toont de symbolen die hij onderweg ontmoet.
Ook de geschiedenis van de vrijmetselarij wordt behandeld, in het bijzonder de gebeurtenissen die in België hebben geleid tot de splitsing en het herstel van de universele en traditionele vrijmetselarij.
Verder bevat De Vrijmetselaars een overzicht van de Belgische obediënties, van hun hiërarchische structuren, systemen en graden.
8.00 €
Toevoegen
Précis de diététique naturiste. Le naturisme est un de ces sujets à la mode dont on parle souvent, mais pas toujours avec la connaissance et I'expérience nécessaires. La diététique naturiste convient à tous, enfants, adultes, vieillards. Elle est en vérité une arme merveilleuse, avec laquelle on obtient des résultats inespérés là ou toutes les drogues usuelles ont échoué. Mais il faut savoir la pratiquer correctement, avec patience, souplesse et discernement : ce qui convient à I'un ne convient pas for-
cément aux autres. Bien des gens qui veulent la mettre en pratique se découragent et abandonnent la partie parce que l'amélioration escomptée de leur état de santé tarde à se manifester. Pour d'autres, I'échec semble total, et les résultats obtenus sont franchement mauvais; ils vont plus mal après qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'ils l'appliquent sans guide, et d'une façon intempestive.
Le livre du docteur P. Oudinot vous donne la clé de son emploi. Cet ouvrage a été rédigé après plus de trente années d'étude et d'expérience: il ne s'agit donc pas ici de théories plus ou moins séduisantes, de méthodes impraticables, mais de données positives, pratiques, d'observations vécues, faites surtout sur des malades, mais aussi sur des sujets désireux de conserver leur santé.
De plus, I'expérience prouve que certaines pratiques de régime, théoriquement parfaites, peuvent présenter des inconvénients, voire des dangers. C'est ce que l'auteur nomme les « Embûches du naturisme». Ces embûches, mises en évidence, clairement expliquées, sont faciles à éviter, il suffit de les connaître.
Les régimes sont envisagés en fonction de I’âge et de I'état de chacun, adaptés à ses possibilités physiques et psychiques. Les différentes cures de désintoxication sont exposées en détail.
La pratique des régimes et des cures est facilitée par les recettes de base de la « Cuisine naturiste » que l'auteur nous donne dans la dernière partie de son ouvrage, recettes éprouvées elles aussi.
En s'appuyant sur ce précis de diététique naturiste, le lecteur pourra aisément établir lui-même « son régime », correct, qui lui conservera la santé ou qui l'aidera puissamment à la recouvrer.
3.00 €
Toevoegen
Il parait incroyable qu'un chemin familier, dont on connait la forme de chaque pavé, puisse déboucher soudain sur le Mystère; qu'au bout, une pierre do nt on n'a jamais bien lu le texte puisse être une sorte de mot de passe, le « sésame ouvre-toi» oublié d'un Monde parallèle !
L'inconcevable est pourtant réalité et l'aventure est au coin de la rue de tous les jours, même en Belgique. Telle église se transforme en un grimoire alchimique, telle maison en demeure philosophale et les Templiers échappent ici aux bûchers de Philippe-le-Bel.
Le lecteur lui-même, devient tantôt chasseur de trésors, d'autres fois explorateur du Temps et le langage des
pierres et des symboles lui livre un à un ses secrets. Il a pris la route qui conduit à un Monde Différent. ..
2.00 €
Toevoegen
Verborgen wijsheid. van het sprookje door Mellie Uyldert, vooral gekend als astrologe
Vele sprookjes zijn oude, lange tijd mondeling overgeleverde verhalen, die pas in deze en de vorige eeuw uit
de volksmond zijn opgetekend en verzameld. Ook geheel nieuwe sprookjes ontspringen af en toe aan een intuïtief kunstenaarsgemoed. De waarde van een sprookje is niet afhankelijk van zijn ouderdom, maar van de juistheid van zijn symboliek. Zij zijn als dromen, zij openbaren ons onbewuste weten bewust. Plotseling herkennen wij Roodkapje, Sneeuwwitje: zij leven, lijden en triomferen in onze ziel en in die der mensheid. Zo herleeft, wat de mens naar zijn onderbewustzijn verdrong. Het sprookje onthult ons wet, norm en waarde op zijn eigen tijdloze manier. De boodschap van het sprookje is voor de dwalende een lichtje in het donkere bos. Het verhaal van het sprookje is het verhaal van het menselijke bewustzijn.
ISBN: 90-6030-262-1
219 pagina's
4.00 €
Toevoegen
Terug naar de inhoud